Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää sekä julkaisu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä antaa neuvontaa.

Yhdistyksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä tukemalla verkostotyöskentelyä. Yhdistys tuottaa myös tietoa ja lisää osaamista järjestämällä alueellisia, maakunnallisia ja kansallisia koulutuksia.

Yhdistyksen pysyväisluontainen toiminta perustuu Lapin järjestörakenteeseen (Ak-rahoitus). Yhdistys hallinnoi tällä hetkellä myös Toimeksi.fi -verkkopalvelun ja verkoston koordinointia (Ak-rahoitus). Lisäksi käynnissä ovat Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke 2017 – 2020 sekä Järjestöjen etäpalvellut käyttöön -hanke, jonka toiminta-aika on kahdeksan kuukautta alkaen 1.8.2020. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Järjestöt
Kunnat
Yhteistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Osallisuus
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Verkostot
Yhteistyö