Lapsikin voi olla omainen. Vanhemman tai muun perheenjäsenen sairastuessa psyykkisesti koko perheen arki muuttuu. Hankkeen tavoite on lapsiomaisen tilanteen huomioiminen varhaisemmin ja paremmin, jotta pystytään tarjoamaan tilanteeseen sopivaa tukea ja tietoa. Pyrimme mm. vahvistamaan lasten ja perheiden kanssa toimivien tietoa ja osaamista (Lapset puheeksi- ja Vertti - koulutus, lapsiomaistyön perehdytys), kehitämme kunta-järjestö yhteistyötä sekä pienryhmätoimintaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Lapsiomaistyön kehittämishanke
Lyhyt kuvaus

Lapsikin voi olla omainen. Vanhemman tai muun perheenjäsenen sairastuessa psyykkisesti koko perheen arki muuttuu. Hankkeen tavoite on lapsiomaisen tilanteen huomioiminen varhaisemmin ja paremmin, jotta pystytään tarjoamaan tilanteeseen sopivaa tukea ja tietoa. Pyrimme mm. vahvistamaan lasten ja perheiden kanssa toimivien tietoa ja osaamista (Lapset puheeksi- ja Vertti - koulutus, lapsiomaistyön perehdytys), kehitämme kunta-järjestö yhteistyötä sekä pienryhmätoimintaa.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Lapsiomaistyö toimivammaksi ja laajemmaksi
Hankkeen päämääränä on toimivampi lapsiomaistyö Pohjois-Karjalan alueella. Vahvistetaan lasten ja perheiden kanssa työskentelevien vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden osaamista, jotta lapsiomainen voidaan huomioida paremmin. Läheisen sairastuessa lapsen arjessa on enemmän kuormittavia tekijöitä. Suojaavien tekijöiden tuominen lapsen elämään ja vanhemmuuden tukeminen heti, kun perheessä on ongelmia, voi helpottaa lapsen elämää ja ehkäistä myöhempiä ongelmia.
Tavoitteena on, että järjestöjen ja kunnan työntekijöillä on riittävästi tietoa lapsiomais - asiasta, hyviä toimintamalleja on juurtunut sekä järjestöjen että kunnan eri toimijoiden työhön. Perheiden kynnys hakea apua madaltuu, kun asioista puhutaan avoimemmin ja asiallisemmin.
Mielenterveysongelmien vaikutukset perheeseen, lapsiomainen käsitteenä sekä se, kuinka tilannetta voi helpottaa, ovat vielä osittain tuntemattomia. Näistä asioista levitetään tietoa perehdytyksen ja koulutusten kautta.

Toimiaika

1.3.2016-31.12.2019

Toimijat

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - FinFami ry, hallinnoija, kehittäjä, kokemustieto, mielenterveysomaiset

Joensuun Pelastakaa Lapset ry, kumppani, kehittäjä, ohjausryhmän jäsenyys, vapaaehtoiset

Pelastkaa Lapset ry, kumppani, ohjausryhmä jäsenyys, asiantuntija, vapaaehtoiset

Siun sote, kumppani, ohjausryhmän jäsenyys, sote-ammattilaiset lastensuojelusta ja mielenterveyspalveluista

Joensuun kaupunki, varhaiskasvatus, verkostotyö

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Minna Turunen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - FinFami ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
minna.turunen@tukitupa.fi

Tekijä

Minna Turunen

Luotu

18.03.2020

Viimeksi muokattu

10.07.2020
Päämäärä ja päätavoite

Päätavoitteet
Projektiin osallistuvien järjestöjen lapsi- ja omaistyössä huomioidaan lapsiomainen paremmin, jotta pystytään lisäämään suojaavia tekijöitä lapsen arkeen. Pyritään tarjoamaan käytännöllistä ja yksilöllistä tukea ottaen lapsen ja perheen oma tilanne sekä tarpeet huomioon.
Yhteistyömallien avulla järjestöjen piiriin tulevien lapsiomaisten osallistuminen kodin ulkopuoliseen toimintaan, ryhmiin ja harrastuksiin helpottuu ja mahdollistuu. Lapsi saa kaverisuhteita, onnistumisen kokemuksia ja kannustusta.
Perehdytystä saaneet ohjaajat ja tukihenkilöt osaavat toteuttaa lasten ja nuorten toimintaa niin että lapsiomaiset saavat positiivista palautetta, kannustusta sekä suojaavia tekijöitä elämäänsä, eivätkä jää ulkopuolisiksi tai joudu kiusatuiksi.  
Paikalliseen järjestötyöhön löydetään tapoja tukea vanhemmuutta, kun perheessä toinen vanhemmista on sairastunut psyykkisesti.
Yhteistyömalleja kehitetään ja toteutetaan myös maaseutumaisilla alueilla, jossa toimintaympäristö on erilainen kuin kaupungissa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoiteltavat tulokset: 

Lapsiomaistyön tunnetummaksi tekeminen järjetöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Lapsiperheiden vanhempien  parempi tavoittaminen mielenterveysomaisten tukimuotojen piiriin (omaisneuvonta, ryhmät).

Tavoiteltavat tuotokset: 

Vertti-ryhmien toteutus

Minä Olen Tärkeä - ryhmien toiminnan kehittäminen ja laajentaminen maaseudulle

Tuotokset ja tulokset

Hankkeen tuottamat tuotokset ja uudet asiat: 

Vanhassa innokylässä julkaistut aineistot siirretään yhdistyksen verkkosivuille elokuun 2020 aikana.

Hankkeessa kehitettiin Minä Olen Tärkeä - pienryhmätoimintaan luovia menetelmiä, jotta ryhmissä voidaan monipuolisemmin käsitellä lasten kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Menetelmiä käyttävät vapaaehtoiset ryhmienohjaajat. Lisäksi tuotettiin Minä Olen Tärkeä - ryhmien tiedotusmateriaaleja. Aineistojen piirroskuvituksen teki Sanna Hukkanen.

Minä olen tärkeä - menetelmäopas (koonnut luovan toiminnan ohjaaja Verna Hyttinen ja projektikoordinaattori Mari Eronen)

Hankeessa kehitettiin Lapsiomaisen tukena -perehdytys järjestöjen käyttöön. Perehdytys voidaan järjestään vapaaehtoisille ja työntekijöille. Se voidaan räätälöidä järjestön tarpeen mukaan. Aineistoja on muokattu myös infotilaisuuksiin sote-ammattilaisille ja myös omaisille, esim. isovanhemmille. Hyväksi käytännöksi todettiin kokemusasiantuntijoiden osallistuminen perehdytykseen työparina projektihenkilöstön kanssa. Aineistojen piirroskuvituksen teki Sanna Hukkanen ja aineistot kokosi projektikoordinaattori Mari Eronen.

Lapsiomaisen tukena - perusaineisto ja tehtäviä.

Vertti-toiminta tuotiin Pohjois-Karjalaan. Projektissa koulutettiin Vertti-ohjaajia ja perustettiin Vertti-ohjaajien työryhmä, joka järjestää Vertti-ryhmiä. Vertti-toiminta on tarkoitettu perheille, joissa vanhemmalla on mielialahäiriö.

Isovanhempien vertaisryhmä perustettiin, selvitettiin isovanhempien tiedon ja tuen tarvetta ryhmän kokemusten avulla, ja kehitettiin tiedotusta isovanhemmille lapsiomaisasiasta.

Tuotettiin tiedotusmateriaaleja sekä toteutettiin seminaari ja osallistuttiin tanssiteoksen "Suojassa?" tuotantoon, joiden avulla tehtiin tunnetuksi lapsiomaistyötä ja projektia.

Tulosten hyödyntäminen ja juurruttaminen: 

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - FinFami ry jatkaa seuraavia toimintoja:

Isovanhempien vertaisryhmä
Isovanhempien info, yhteistyössä Joensuun Pelastakaa Lapset ry, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry
Lapsiomaisen tukena - perehdytysilta järjestöille sopimuksen mukaan
Vertti-toiminnan koordinointi ja järjestäminen, yhteistyössä mm. Pelastakaa Lapset ry, ViaDia Joensuu, Siun sote, Joensuun kaupunki (Vertti on FinFami Uusimaan kehittämä ryhmämalli)
Omakuva N.Y.T -ryhmiä nuorille aikuisille (FinFami Uusimaan kehittämä ryhmämalli)
Mieletön mahdollisuus ja Varjoton mieli -aineistoista tiedottamista kouluille ja muille yhteistyötahoille (FinFami ry:n kehittämiä aineistoja)

Joensuun Pelastakaa Lapset ry jatkaa:

Minä Olen Tärkeä - ryhmissä lapsiomaisten huomioimista ja mielen hyvinvointia edistävää tekemistä ja toimintaa
Perheretkien kehittämistä perheille, joissa vanhemmalla on päihde- tai mielenterveysongelmaa: Myö yhessä - retket.

Yhdessä jatkamme: 

Järjestöjen ja jukisen sektorin yhteistyötä löytääksemme perheille ja lapsille yksilöllisesti tukimuotoja ja toimintaa.
Yhteistyöverkostomme on vahvistunut ja on toimivampi - yhdessä saamme enemmän aikaan. 
Pyrimme vahvistamaan omaa työtämme ja osaamistamme lapsiomaisten hyväksi arjen toiminnassa osallistujalähtöisesti.
Projektin toiminnan ja sen aikana vahvistettujen verkostojen ansiosta P-K:n mielenterveysomaisten omaisneuvonnassa käy enemmän lapsiperheiden vanhempia, kuin projektin alussa. 
Yhteistä toiminnan esittelyä.

Toteutuneet kokonaiskustannukset (€):  210000

Lapsiomaisen tukena - Sinä olet tärkeä

Aihealueet

Mielenterveys

Ilmiöt

Terveyserojen kasvaminen Yksinäisyys