Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Pitkäaikaissairaat
Perustason mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on tehostaa terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten yhteistyötä sekä tavoittaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kouluterveyskyselyn mukaan Etelä-Pohjanmaan 8.-9.-luokkalaisten suun terveyteen liittyvissä tottumuksissa olisi parantamisen varaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Maahanmuutto
Omahoito
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun Kainuu -hankeen Suun terveydenhuollon yhtenä osa-alueena olivat maahan muuttaneiden asiakasryhmä, jonka palveluita tulisi kehittää asiakastarpeista lähtöisin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kuntien perusterveydenhuollon tietojen siirtämisestä hyvinvointialueen käyttöön. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Yhteistyö
Ennaltaehkäisy
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoitus on tunnistaa anestesiahammashoidon tarpeessa olevien lasten ja perheiden monialainen tuen tarve systeemisellä työotteella ja motivoivan haastattelun menetellä sekä integtoi

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) - hankkeessa kehitetään ratkaisuja  kulttuurihyvinvointipalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi Pirkanmaan kunnissa ja hyvinvointialueell

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Elintavat
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista laajentamalla elintapaohjausta haavoittuvassa asemassa oleville.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut
Monialaisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla pyritään ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmia pitkällä aikavälillä tarjoamalla tarkastelukehikko palveluja parantavien toimien suuntaamiseksi kunkin ikäkauden osalta keskeisimp

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuollon Huolitiimimalli on systeemisen monialaisen yhteistyön toimintamalli, jonka tavoitteena on aktiivisesti tunnistaa ja tukea lapsiperheitä, joiden voimavarat eivät riitä arkipäiv

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Prosessien kehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Eriarvoisuus
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Anestesiahammashoito perusterveydenhuollossa palvelee potilasryhmää, jonka hammashoito perusterveydenhuollossa on syystä tai toisesta osoittautunut mahdottomaksi, mutta potilasryhmä ei täytä erikoi