Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Moniammatillisuus
Pitkäaikaissairaat
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa monialaista ja moniammatillista työskentelyä sote-asemilla, sekä tavoittaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Maahanmuutto
Suun terveydenhuolto
Yhteistyö
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoidaan suun terveysneuvontatilaisuuksia maahanmuuttajaperheille yhteistyössä maahanmuuttajapalveluiden kanssa sekä suuhygienistin kotikäyntejä erityistä tukea tarvitseviin isoihin maahanmuutta

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Verkostot
Kuntoutus
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyverkosto on moniammatillinen konsultaatioryhmä, joka tuottaa uusia näkökulmia ja suosituksia hyvinvointialueen asukkaille, jotka tarvitsevat monialaista konsultaatiota työ- ja toimintakyvyn

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on pelkopotilaan hoito- ja palveluketjun kehittäminen ja sen näkyväksi tekeminen perusterveydenterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä vahvistaen Kainuun h

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Vastaanotto
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa työikäisten sosiaaliohjaaja toimii osana terveydenhuollon vastaanoton tiimiä, jolloin yhteydenoton kynnys sosiaalihuoltoon madaltuu ja perusterveydenhuollossa opitaan tunnistamaan

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Integraatio
Monialaisuus
Asiakassegmentointi
Palvelujärjestelmä
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Paljon palveluja tarvitsevien tuen tarkoitus on varmistaa yhteensovitetun palvelukokonaisuuden asiakkaille joilla on useita terveys- ja hyvinvointiriskejä tai useita palveluja samanaikaisesti saira

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuollossa on kehitetty terveyden edistämisen tiimimalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakunnan hyvinvointialueella Terapiat Etulinjaan -toimintamallissa parannetaan perustason mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja prosesseja yhteistyössä Länsi-Suomen hyvinvointialueiden sekä psy

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Kainuu
Kajaani
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Ammatillinen koulutus
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

17-vuotiaiden Pop-up -pilotin tarkoituksena on tavoittaa heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevat nuoret viimeiseen maksuttomaan suun terveystarkastukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Strateginen alueellinen asiakirja, tukee kuntien ja hyvinvointialueen lakisääteisten hyvinvointisuunnitelmien toimeenpanoa.