Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Maahanmuutto
Omahoito
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun Kainuu -hankeen Suun terveydenhuollon yhtenä osa-alueena olivat maahan muuttaneiden asiakasryhmä, jonka palveluita tulisi kehittää asiakastarpeista lähtöisin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kuntien perusterveydenhuollon tietojen siirtämisestä hyvinvointialueen käyttöön. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Yhteistyö
Ennaltaehkäisy
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoitus on tunnistaa anestesiahammashoidon tarpeessa olevien lasten ja perheiden monialainen tuen tarve systeemisellä työotteella ja motivoivan haastattelun menetellä sekä integtoi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut
Monialaisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla pyritään ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmia pitkällä aikavälillä tarjoamalla tarkastelukehikko palveluja parantavien toimien suuntaamiseksi kunkin ikäkauden osalta keskeisimp

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuollon Huolitiimimalli on systeemisen monialaisen yhteistyön toimintamalli, jonka tavoitteena on aktiivisesti tunnistaa ja tukea lapsiperheitä, joiden voimavarat eivät riitä arkipäiv

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Prosessien kehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Eriarvoisuus
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Anestesiahammashoito perusterveydenhuollossa palvelee potilasryhmää, jonka hammashoito perusterveydenhuollossa on syystä tai toisesta osoittautunut mahdottomaksi, mutta potilasryhmä ei täytä erikoi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Monialaisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen työn mallin esittely liitteenä olevassa ppt tiedostossa. Malli on luotavan sosiaali- ja terveyskeskuskonseptin ydintä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin sisältämät ohjeet on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille, jotta he huomioisivat asiakkaiden fyysisen terveydentilan suositusten mukaisesti ja tasalaatuisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Perhepalvelut
Yhteistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Omahoito
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuolto ja perhetyön NOPSA-palvelu aloittivat yhteistyön Kainuussa. Uusi palvelu mahdollistaa lasten ja nuorten suun omahoidon tukemisen lapsen kotona.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pudasjärvi
Aihealueet
Työkyky
Terveyspalvelut
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työttömien terveystarkastuksissa arvioidaan asiakkaan terveyttä ja työkykyä. Työkyvyn arviointi edellyttää selkeää toimintamallia.