Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Riihimäki
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TEPSIVÄ osallisuuspolku on etsivän vanhustyön asiakkaiden hyvinvoinnin, hyvän elämän ja osallisuuden valmiuksia ja voimavaroja kasvattava asiakaspolku.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Riihimäki
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tepsivä-hyvinvointiresepti toiminnan avulla syrjäytymisvaarassa olevaa itsenäisesti asuvaa ikääntynyttä tuetaan hänelle itselleen merkityksellisen osallisuuden ja hyvän elämän pariin.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteiskehittäminen
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Köyhyys
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisöneuvonta on yhteisösosiaalityön matalan kynnyksen työmuoto, jota on kehitetty Tampereella ja Pirkanmaaalla yhteistyössä 3. sektorin (järjestöjen, yhdistysten) kanssa jo vuodesta 2017. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhemmuus
Väkivalta
Perhepalvelut
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ihanuuspolku vanhemmuuteen -opas on helppolukuinen ja vahvaan tietopohjaan perustuva opas myönteisen vuorovaikutuksen tueksi tilanteissa, joissa lapsella/ nuorella on väkivaltaista käyttäytymistä t

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminta tukimuotona alaikäisinä ilman huoltajaa tulleille nuorille, jotka kaipaavat kontaktia suomalaisiin ja perheen läsnäolon kokemusta arjessa.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohderyhmään kuuluville tarjotaan kodinhoidollista tukea, jossa huomioidaan asiakkaan osallisuus ja aktiivinen rooli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Järjestöt
Toimintakyky
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyöjärjestöille on olemassa toimintamallit ja alusta yhteistyölle, joiden avulla järjestöt voivat yhä aktiivisemmin osallistua ikääntyneiden palvelujen tuottamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etäpäivätoiminnan toimintamallin kuvaamisen ja käyttöönoton tavoitteena oli yhtenäistää Keusoten tarjoaman etäpäivätoiminnan toimintatapa ja yhdenvertaistaa asiakkaiden arviointiin käytettävää mitt

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestötoimijat ja kuntien edustajat jalkautuvat Vantaalla ja Keravalla eri toimipisteille viikottain esittelemään palvelujaan ja keskustelemaan kävijöiden kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Ylöjärvi
Tampere
Lempäälä
Aihealueet
Muistisairaudet
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Vertaistuki
Etsivä työ
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintaa ja tukea yksin asuville muistisairaille sekä heidän läheisilleen.