Lasten terveysfoorumi (LTF) on järjestöverkosto, jonka muodostaa reilut 20 järjestöä terveyden ja hyvinvoinnin eri alueilta. Verkostolla yhdessä on laaja näkemys ja osaaminen lasten ja nuorten fyysisestä, psyykkisestä sekä sosiaalisesta terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä ja toiminnan sisällöistä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Lasten terveysfoorumi (LTF)
Lyhyt kuvaus

Lasten terveysfoorumi (LTF) on järjestöverkosto, jonka muodostaa reilut 20 järjestöä terveyden ja hyvinvoinnin eri alueilta. Verkostolla yhdessä on laaja näkemys ja osaaminen lasten ja nuorten fyysisestä, psyykkisestä sekä sosiaalisesta terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä ja toiminnan sisällöistä

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Lasten terveysfoorumin toiminnan päämääränä on vahvistaa lapsen edun mukaista toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tasolla.

1.      Visio

Yhteiskunta, jossa jokainen lapsi ja nuori voi hyvin.

2.      Arvot

 • Empaattinen ja kunnioittava suhtautuminen lapsiin ja nuoriin  
 • Asiantuntemus 
 • Yhteistyö 
 • Ajassa oleminen 

3.  Tavoitteet:

 • Edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia, turvallisuutta ja kasvurauhaa sekä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. 
 • Vaikuttaa päätöksentekoon lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventumiseksi. 
 • Tuoda näkyväksi lasten ja nuorten tarpeet, kokemukset ja mielipiteet. 
Toimiaika

LTF on perustettu 2000-luvun alussa ja toiminta on vakiintunutta.

Verkoston puheenjohtajuuskausi kestää kaksi vuotta. Kauden alkaessa tehdään strategiapäivitys ja valitaan teema, joka perustuu ajankohtaisuuteen, tutkittuun tietoon, järjestöjen keräämään kokemustietoon ja hiljaisiin signaaleihin, minkä avulla valitaan epäkohdat, johon verkosto haluaa omilla toimenpiteillään vaikuttaa.   

Teemasta valitaan vaikuttamisen kohteet ja toiminnan tavoitteet kullekin kaksivuotiskaudelle.

Verkoston toimintatapa

1. Säännölliset tapaamiset

 • Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa ja ajankohtaisten asioiden jakaminen 
 • Yhteisen asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen 
 • Kannanotot ja puheenvuorot. Tavoitellaan yhteistä vaikuttamista – verkoston jäsenet voivat tukea yksittäisten organisaatioiden aloitteita. 

2. Lasten terveyskäräjät 

 • Vuosittainen tilaisuus, jossa käsitellään valittua teemaa
 • Käräjillä levitetään tiedon lisäksi myös onnistuneita toimintamalleja ja kuullaan lasten ja nuorten ääntä.

3. Viestinnällinen vaikuttaminen

Verkoston jäsenillä on mahdollisuus viestiä verkoston kautta omasta toiminnasta ja osallistua yhteisiin ulostuloihin.

 • Tuotetaan blogeja, uutisia ja mielipidekirjoituksia
 • Viestitään somessa
 • Järjestöjen toiminnan tiedonjako tapahtumissa
Toimijat

Verkoston puheenjohtajana toimii Päivi Puranen Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:stä ja varapuheenjohtajana Sarianna Reinikainen Erilaisten oppijoiden liitto ry:stä. 

Verkostossa mukana olevat järjestöt:

 1. Aseman Lapset ry
 2. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 3. Ensi- ja turvakotien liitto
 4. Erilaisten oppijoiden liitto ry
 5. Folkhälsans Förbund ry
 6. Hengitysliitto
 7. Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry
 8. Koulutus Elämään-säätiö
 9. Lapsi 2000 ry
 10. Liito ry
 11. MIELI Suomen Mielenterveysseura ry
 12. Music Against Drugs
 13. Myllyhoitoyhdistys ry
 14. Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
 15. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 16. Suomen Diabetesliitto ry
 17. Suomen Hammaslääkäriliitto ry
 18. Suomen Reumaliitto ry
 19. Suomen Sydänliitto ry
 20. Suomen Vanhempainliitto ry
 21. Syöpäjärjestöt
 22. Terve Paino ry
 23. Väestöliitto ry
 24. THL, neuvoa antavana jäsenenä
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitetiedostot ja linkit

Lasten terveyskäräjät 2022 Tue erilaista oppijaa - estä kiusaamista
Miten ymmärtää ja tukea erilaista oppijaa? Millaisia kokemuksia erilaisuudesta ja sen tuesta on oppilaalla, opettajalla ja vanhemmalla? Miten tukea traumasta kärsivää?

Erilaisuus on rikkaus ja jokainen meistä on erilainen, mutta joskus erilaisuus aiheuttaa haasteita koulutyössä. 4.11.2022 järjestetyssä tilaisuudessa avattiin erilaisuutta oppimisen ja opettamisen näkökulmista. Paneelikeskustelussa pohdittiin mitä tulevalla hallituskaudella tulee tehdä erilaisuuden tukemisen edistämiseksi.

Tilaisuuden järjestivät: Lasten terveysfoorumi, eduskunnan nepsy -verkosto, eduskunnan Erilaisten oppijoiden tukiryhmä ja SOSTE ry.
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Nykyri
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.nykyri@soste.fi

Tekijä

Päivi Nykyri

Luotu

31.05.2021

Viimeksi muokattu

05.03.2024