Lastensuojelun monialainen kehittäminen 20-22 Pohjois-Suomessa

Lyhyt kuvaus

Laadukas lastensuojelu tukee lapsen oikeuksien toteutumista, joka edellyttää lapsen arjen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisten toimijoiden yhteistyötä. Lastensuojelun hankkeessa on tavoitteena kehittää monialaisia palveluita ja vahvistaa toimijoiden osaamista. Hankkeessa  kehitetään yhteistyön toimintamalleja lastensuojelun,  sivistys-, mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimijoiden kesken. Lapset, nuoret ja perheet ovat osallisina omissa prosesseissaan, ja yhteistyö on aiempaa toimivampaa palveluiden kesken.

 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Administrator
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Administrator
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Administrator
Oulun kaupunki
Administrator
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Administrator
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Administrator
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Administrator