Lastensuojelun monialainen kehittäminen 20-22 Pohjois-Suomessa

Laadukas lastensuojelu tukee lapsen oikeuksien toteutumista, joka edellyttää lapsen arjen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisten toimijoiden yhteistyötä. Lastensuojelun hankkeessa on tavoitteena kehittää monialaisia palveluita ja vahvistaa toimijoiden osaamista. Hankkeessa  kehitetään yhteistyön toimintamalleja lastensuojelun,  sivistys-, mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimijoiden kesken. Lapset, nuoret ja perheet ovat osallisina omissa prosesseissaan, ja yhteistyö on aiempaa toimivampaa palveluiden kesken.

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Jälkihuollon perehdytysmateriaali työntekijälle -kansikuva
Toimintamalli
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Lainsäädäntö

Toimintamalli
Monialaisuus
Lastensuojelu
Yhteistyö
Verkostot

Toimintamalli
Lastensuojelu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Asiakaslähtöisyys

Kansikuva, jossa lukee Lakia ja lastensuojelua -keskustelufoorumit
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Lainsäädäntö

Lapin lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmä kansikuva
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Moniammatillisuus

Kansikuva
Toimintamalli
Lastensuojelu
Perhepalvelut
Palvelutarve
Monialaisuus
Yhteistyö

Kansikuva. Pääotsikko lapsen suojelu ammattilaisten yhteisenä tehtävänä. Alaotsikko Käytännön esimerkkejä, kuinka lainsäädäntö ohjaa monialaista yhteistyötä lastensuojelun yhdyspinnoilla. 
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Lainsäädäntö

Lasten vertaistukiryhmä
Toimintamalli
Vertaistuki

Lastensuojeluilmoituksen prosessi ja ohje
Toimintamalli
Lastensuojelu
Sosiaalihuolto
Prosessien kehittäminen

Lastensuojelun ja lasten ja nuorten psykiatrian yhteisasiakkaiden hoitopolku
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Erikoissairaanhoito

Toimintamalli
Lastensuojelu
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Moniammatillisuus

Kansikuva. Lastensuojelun tukipakki.
Toimintamalli
Monialaisuus
Lastensuojelu
Lainsäädäntö

Kansikuva
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Perhepalvelut
Lastensuojelu
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Kansikuva
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö

Monialainen yhteistyö ja systeeminen lähestymistapa lastensuojelun asiakkuudessa
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Mielenterveyspalvelut
Asiakaslähtöisyys

Materiaalin kansikuva
Toimintamalli
Lainsäädäntö
Palvelutarve
Perhepalvelut
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Lastensuojelu

Sijoitetun lapsen koulupolku-mallin kansikuva
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Sijaishuolto
Yhteistyö

Yhteistyön malli
Toimintamalli
Monialaisuus
Lastensuojelu
Päihdepalvelut
Sosiaalihuolto