Lyhyt kuvaus

Mielenterveyden huomioiminen sisältyy kaikkeen johtamiseen. Mielenterveystyötä ohjataan ja johdetaan suunnitelmallisesti kokonaisuutena ylittäen hallinnolliset rajat.

  • Johtaminen sopeuttaa organisaatiot ja niiden toiminnat mielenterveyteen vaikuttaviin ajankohtaisiin ilmiöihin ja talouden realiteetteihin sekä valmistelee ne kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.
  • Johtamisessa tukeudutaan ajantasaiseen tietoon ja teknologiaan.
  • Varmistetaan ajankohtaisen ja ennakoivan tutkimustiedon saatavuus.
  • Johtamisessa käytetään parhaiten soveltuvia indikaattoreita ja niitä seurataan.
  • Mielenterveysstrategian toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja sen toimenpide-ehdotuksia painotetaan ja muotoillaan uudestaan tarpeen mukaan.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator