Monialaisen palvelutarpeen ennakointi tekoälyn avulla - kansallinen kehittämispilotti ikäihmisten asiakasryhmää koskien (MAITE)

Lyhyt kuvaus

Kehitetään monialaisen palvelutarpeen ennakointia ja pilotoidaan tekoälypohjainen ennustemalli sellaisten riskihenkilöiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen, jotka ovat vaarassa ajautua käyttämään paljon erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Ennustetiedon avulla henkilöiden elämänhaasteita ja ongelmia voitaisiin ennakoida siten, että tukea voitaisiin tarjota aiempaa varhaisemmassa vaiheessa ennen varsinaisten ongelmien ja haasteiden kasautumista ja näin monialaista palvelujen käyttöä ei syntyisi. Palvelutoiminnan johtamisen näkökulmasta ennustetietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi suuntaamalla oikeanlaisia ja oikea-aikaisesti resursseja sellaisten asiakasryhmien palveluihin, jotka ennustetiedon mukaan ovat vaarassa ajautua monialaiseen palvelukäyttöön.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator