Monialaisen palvelutarpeen ennakointi tekoälyn avulla - kansallinen kehittämispilotti ikäihmisten asiakasryhmää koskien (MAITE)

Kehitetään monialaisen palvelutarpeen ennakointia ja pilotoidaan tekoälypohjainen ennustemalli sellaisten riskihenkilöiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen, jotka ovat vaarassa ajautua käyttämään paljon erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelutoiminnan johtamisen näkökulmasta ennustetietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi suuntaamalla oikeanlaisia ja oikea-aikaisesti resursseja sellaisten asiakasryhmien palveluihin, jotka ennustetiedon mukaan ovat vaarassa ajautua monialaiseen palvelukäyttöön.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Monialaisen palvelutarpeen ennakointi tekoälyn avulla - kansallinen kehittämispilotti ikäihmisten asiakasryhmää koskien (MAITE)
Lyhyt kuvaus

Kehitetään monialaisen palvelutarpeen ennakointia ja pilotoidaan tekoälypohjainen ennustemalli sellaisten riskihenkilöiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen, jotka ovat vaarassa ajautua käyttämään paljon erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelutoiminnan johtamisen näkökulmasta ennustetietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi suuntaamalla oikeanlaisia ja oikea-aikaisesti resursseja sellaisten asiakasryhmien palveluihin, jotka ennustetiedon mukaan ovat vaarassa ajautua monialaiseen palvelukäyttöön.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Päätavoite:

  • Pilotin yhteisenä päätavoitteena on tehdä kokeilu pilottialueen kanssa monialaisen palvelutarpeen ennustamisen tekoälypohjaisesta mallista sekä sen organisatorisesta kehittämisestä ja hyödyntämisestä.
  • Pilottialue toimii kehittämisen ja kokeilujen alustana. Pilottialue sitoutuu kehittämään omaa ennakointitoimintaansa aktiivisesti pilotin tavoitteiden suuntaisesti.
  • Kokeilun opit tulee olla hyödynnettävissä muidenkin alueiden ja asiakasryhmien ennustemallien kehittelyssä.
Toimiaika

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 – 30.6.2023 tiiviinä yhteiskehittämisenä konsortion osapuolten ja pilottialueen kesken. Keskeinen yhteinen työskentely tapahtuu työpajoissa, joiden sisältö ja aikataulutus suunnitellaan yhdessä kaikkien osapuolten kesken. Työpajoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä lähi- että etätyöpajoina. Työpajojen välissä tutkimusorganisaatiot tekevät aktiivista tutkimis- ja kehittämistyötään ja pilottialue kehittää omaan toimintaansa.

Toimijat

Kehittämiskonsortiota johtaa ja koordinoi terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Konsortion muita osapuolia ovat Lapin yliopisto sekä Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) organisaatiot Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Helsingin yliopisto.

Kehittämiskokonaisuudet:

  • Ennakoinnin organisatorinen kehittäminen (THL)
  • Tekoälypohjaisen ennustemallin kehittäminen (VTT/FCAI)
  • Tekoälypohjaisen ennustemallin realisoinnin ohjelmistoteknisen kehyksen kehittäminen (Helsingin yliopisto/FCAI)
  • Ennustetiedon hyödyntämisen mahdollisuudet nykylainsäädännön puitteissa (Lapin yliopisto)

Pilottialueeksi valittiin Päijät-Häme.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Juha Koivisto
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
juha.koivisto@thl.fi

Luotu

20.09.2021

Viimeksi muokattu

22.01.2024