Monialaisen palvelutarpeen ennakointi tekoälyn avulla - kansallinen kehittämispilotti ikäihmisten asiakasryhmää koskien (MAITE)

Kehitetään monialaisen palvelutarpeen ennakointia ja pilotoidaan tekoälypohjainen ennustemalli sellaisten riskihenkilöiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen, jotka ovat vaarassa ajautua käyttämään paljon erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelutoiminnan johtamisen näkökulmasta ennustetietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi suuntaamalla oikeanlaisia ja oikea-aikaisesti resursseja sellaisten asiakasryhmien palveluihin, jotka ennustetiedon mukaan ovat vaarassa ajautua monialaiseen palvelukäyttöön.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.