Naisenväkivalta.fi-hanke on tarkoitettu täysi-ikäisille naisille, jotka tarvitsevat tukea omien tunteiden, itsehillinnän ja väkivallan kysymysten kanssa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Naisenväkivalta.fi-hanke
Lyhyt kuvaus

Naisenväkivalta.fi-hanke on tarkoitettu täysi-ikäisille naisille, jotka tarvitsevat tukea omien tunteiden, itsehillinnän ja väkivallan kysymysten kanssa. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

1. vähentää naisten väkivaltaisuutta

2. tarjota verkkopalvelua naisten väkivaltaan matalalla kynnyksellä, auttaa ja tavoittaa laajemmin asiakkaita valtakunnallisesti

3. Tarjota apua ja tietoa oikea-aikaisesti sekä joustavasti

4. Vahvistaa väkivallan tunnistamista naisen väkivallan ilmiöön liittyen sekä lisätä yleistä tietoisuutta ja tiedonsaantia naisten väkivaltaisuudesta ja siihen liittyvistä erityispiirteistä

5. Täydentää palveluverkostoa ja lisätä tietoisuutta naisen väkivallan ilmiöstä verkkopalvelun avulla.

Toimiaika

2017-2019

Hanke päättynyt, toiminta jatkuu STEAn kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Toimijat

Toimintaa toteutetaan osana Maria Akatemian ehkäisevää väkivaltatyötä. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Siru Jokimies
Yhteyshenkilön organisaatio
Maria Akatemia ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
siru.jokimies@maria-akatemia.fi

Tekijä

Siru Jokimies

Luotu

18.11.2020

Viimeksi muokattu

04.12.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Naisenväkivalta.fi -hanke lähdettiin kehittämään verkkovälitteisesti tehtävää valtakunnallista ehkäisevän väkivaltatyön toimintamuotoa.  Hankkeessa kehitettiin naisille tarjottavia verkkopalveluita, joihin sisältyi chat-palvelu sekä videovälitteiset ammattilaisen ohjaamat yksilö- ja vertaisryhmäprosessit. Vastaavaa valtakunnallista verkkovälitteisesti toimivaa väkivaltaa ehkäisevää toimintaa ei ollut muilla toimijoilla. Lisäksi se tarjosi tietoa ja tukea ammattilaisille.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Naisenväkivalta.fi-toiminnan asiakastyön pääkohderyhmänä olivat täysi-ikäiset naiset. Verkkopalvelu oli tarkoitettu niille naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa ja heille, jotka tarvitsivat tukea omien tunteiden, itsehillinnän ja väkivallan kysymysten kanssa. Hankkeen toisena kohderyhmänä olivat perheiden ja naisten parissa työskentelevät ammattilaiset ja asiantuntijat; sosiaali-, terveys- ja opetusalojen, järjestökentän ja kirkon toimijat, päättäjät sekä poliisi. Valistus- ja koulutustyö kohdistui sekä naisiin, että asiantuntijoihin.  Hankkeeseen sisältyi valtakunnallinen Avoin linja -chat palvelu, videokeskustelut, ohjatut vertaisverkkoryhmät ja seurantaryhmätapaamiset. 

Naisenväkivalta.fi-hankkeen verkkopalvelun avulla tarjottiin tietoa ja tukea naisten väkivaltaisuuteen oikea-aikaisesti sekä lisättiin tietoisuutta naisten väkivallasta ja mahdollistettiin avun tarjoaminen valtakunnallisesti.

Tuotokset ja tulokset

Toiminnan vaikutuksena avun piiriin hakeutuneiden naisten väkivaltainen käyttäytyminen itseä ja muita kohtaan vähentyi tai loppui ja itse koettu hyvinvointi lisääntyi tunteiden tunnistamisen ja hallitsemisen sekä itsearvostuksen vahvistuttua. Kehittämishankkeen tuloksiin nojaten, toiminta auttoi naisia toimimaan väkivallattomasti: Naisenväkivalta.fi-verkkohankkeen ryhmiin osallistuneista 81,3% oli onnistunut ylläpitämään väkivallattomuuttaan ryhmän jälkeen.

Matalan kynnyksen verkkoauttamismallin (chat, yksilökeskustelut ja vertaisryhmä) tuloksena yhä useampi nainen uskaltautui hakemaan omaan väkivaltaisuuteensa apua ja löytämään tietoa oikea-aikaisesti verkosta. Vastaavaa palvelua kohdennetusti pelkästään väkivaltaa käyttäville naisille ei löydy Suomesta ja kartoituksen perusteella globaalistikaan. Tarve aiheen puheeksiottamiselle ja avun tarjoamiselle oli suuri, jotta herkästi piiloutuva ilmiö nousee yhteiskunnallisesti päivän valoon. Kun palvelu on menestykkäästi avattu ja sen valtakunnallinen tavoittavuus on osoittautunut kattavaksi, on tärkeää jatkaa toimintaa.

Kehittämishankkeen aikana luotiiin verkkoympäristö naisenvakivalta.fi (tietopankki asiakkaille ja ammattilaisille, tukimeili, chat ja verkkovälitteiset yksilökeskustelut ja vertaisryhmät), jossa toiminta jatkuu kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Naisenväkivalta.fi

Aihealueet

Väkivalta

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset