Väkivalta

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

THL kutsui yhdessä Aseman Lapset ry:n ja Opetushallituksen kanssa ammattilaisia (sosiaalitoimen, poliisin, koulun ja järjestöjen edustajia), vanhempia ja nuoria nuotiopiirille yhteiseen keskusteluu

Themes
Innovaatiot
Palkinnot
Väkivalta
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Väkivallaton VAKE -toimintamalli voitti vuoden 2023 TerveSos-palkinnon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielen hyvinvointi
Mielenterveys
Psykososiaalinen menetelmä
Ehkäisevä päihdetyö
Väkivalta
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työskentely on kehitetty sosiaalityön systeemiteorioihin, kriittiseen realismiin ja hyvinvoinnin nelikenttään perustuvana yksilötyöskentelynä mielenterveys,-päihde,-riippuvuus- ja väkivalta haastei

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Väkivalta
Nuorisotyö
Tukihenkilötoiminta
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Ääripäiden korostuminen
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Juntu-tukihenkilötoiminta tarjoaa yksilöllistä tukea ja apua väkivaltaisesti radikalisoituneille nuorille. Juntu-tukihenkilö kulkee nuoren rinnalla tilanteesta ja ympäristöstä riippumatta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Väkivalta
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Työikäiset
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Frenemi työskentelymalli tarjoaa katsauksen kiusaamisväkivaltailmiöön tutkitun tiedon valossa, tarjoaa työkaluja tukea lapsia, nuoria sekä aikuisia ryhmämuotoisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Ikääntyminen
Lähisuhdeväkivalta
Väkivalta
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaistuellinen, valokuvaterapeuttisia menetelmiä hyödyntävä ja voimaannuttava RajatOn-ryhmätoiminta on suunnattu kaltoinkohtelua tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville ikää

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Turvallisuus
Potilasturvallisuus
Väkivalta
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa sotealan toimijoille työvälineitä toimintaympäristönsä turvallisuuden kehittämiseen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020-hankkeen tarkoituksena on ollut tuottaa tukimenetelmiä rikosoikeudellisen prosessin eri vaiheisiin neurokirjon (autismikirjo ja ADHD) henkilöiden oikeusturvan

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Naisenväkivalta.fi-hanke on tarkoitettu täysi-ikäisille naisille, jotka tarvitsevat tukea omien tunteiden, itsehillinnän ja väkivallan kysymysten kanssa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Väkivalta
Kriisityö
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kriisiavun aktiivinen tarjoaminen ja järjestäminen seksuaalisen väkivallan uhreille ja läheisille mahdollisimman pian kokemuksen jälkeen.