Kehitämme Nuorten digitaaliset tukipolut - 3X10D -hankkeessa digitaalisen 3X10D-itsearviointitestin, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta. Itsearvion jälkeen nuori saa palautteen sekä vinkkejä omaan tilanteeseensa sopivista palveluista.

Itsearviointitestin rinnalla kehitämme nuorilähtöistä digitaalisen palveluohjautumisen alustaa, joka toimii asuinpaikasta riippumatta. Alustan avulla voidaan vahvistaa nuorten tietoa tukipalveluista ja tukea ohjautumista tarkoituksenmukaisen tuen piiriin oikea-aikaisesti. 

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: https://www.nuortenpalvelupolut.fi/

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Zekki-etusivu
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus