Nuorten etsivä sosiaalityö - verkossa tapahtuva matalankynnyksen tuki ja palveluihin ohjaus hyvinvointialueella

Pirkanmaalla on paljon nuoria, jotka tarvitsevat apua erilaisissa elämän haasteissaan. Tilanteen tuomat haasteet näkyvät mielenterveyspalveluiden ruuhkautumisena ja pitkinä jonotusaikoina, joiden aikana ongelmat saattavat kärjistyä. Nuorille on tällä hetkellä niukasti matalankynnyksen palveluita tarjolla, ja niitä ei ole yhtäläisesti tarjolla kaikissa kunnissa. 

Osaa nuorista on vaikea tavoittaa nykyisin keinoin ja onkin aiheellista kartoittaa jo olemassa olevia toimivia digitaalisia ratkaisuja ja kehittää niiden pohjalta uudenlainen malli hyvinvointialueelle. 

Tarvitaan myös parempaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja enemmän tietoa ja kokemusasiantuntemusta palveluiden kehittämiseksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Nuorten etsivä sosiaalityö - verkossa tapahtuva matalankynnyksen tuki ja palveluihin ohjaus hyvinvointialueella
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaalla on paljon nuoria, jotka tarvitsevat apua erilaisissa elämän haasteissaan. Tilanteen tuomat haasteet näkyvät mielenterveyspalveluiden ruuhkautumisena ja pitkinä jonotusaikoina, joiden aikana ongelmat saattavat kärjistyä. Nuorille on tällä hetkellä niukasti matalankynnyksen palveluita tarjolla, ja niitä ei ole yhtäläisesti tarjolla kaikissa kunnissa. 

Osaa nuorista on vaikea tavoittaa nykyisin keinoin ja onkin aiheellista kartoittaa jo olemassa olevia toimivia digitaalisia ratkaisuja ja kehittää niiden pohjalta uudenlainen malli hyvinvointialueelle. 

Tarvitaan myös parempaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja enemmän tietoa ja kokemusasiantuntemusta palveluiden kehittämiseksi. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kehittäminen liittyy Pirkanmaan hyvinvointialueen RRP-rahoitteisen Hoppu-hankkeen toimenpiteeseen, jonka tavoitteena on koronapandemian aikana muodostuneen hoitovelan purkaminen nuorten ja nuorten aikuisten etsivän sosiaalityön digitaalisten menetelmien avulla. 

Toimiaika

2023-2025

2023: Valitaan verkossa tapahtuva palvelu ja toimintatavat, joilla pystytään parhaiten vastaamaan nuorten palveluvelkatarpeeseen.  Aloitetaan pilotoinnin suunnittelu.

2024: Arvioidaan ja kehitetään etsivän sosiaalityön toimintatapoja ja laajennetaan pilottien pohjalta toimintaa koko alueelle, käyttöönoton tuki.   

2025: Toimintamalli on juurtunut osaksi työnkuvaa

Toimijat

Asiakkaat, kunnat, järjestöt, uskonnolliset yhteisöt, Pirkanmaan hyvinvointialue, opiskeluhuolto

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Yhteyshenkilön nimi
Henna Fager
Yhteyshenkilön organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
henna.fager@pirha.fi

Tekijä

Henna Fager

Luotu

06.03.2024

Viimeksi muokattu

06.03.2024