Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Projektin tarkoituksena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä osana sosiaalihuollon kehittämistä sekä tietojohtamista yhteneväisesti sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Supernovat-ryhmät ovat vertaistukiryhmiä, joissa tuetaan naisten hyvinvointia. Ammattilaisia koulutetaan kohtaamaan marginaalissa eläviä naisia ja tunnistamaan heidän tarpeitaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Etsivä nuorisotyö
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

NuorisoHelppi tarjoaa nuorille helpon tavan saada ohjausta ja tukea. Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuilla olevan lomakkeen avulla yhteydenotto asiakasohjaukseen on vaivatonta ja turvallista.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaalla on paljon nuoria, jotka tarvitsevat apua erilaisissa elämän haasteissaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Etsivä nuorisotyö
Matalan kynnyksen palvelu
Mielen hyvinvointi
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue pilotoi nuorten matalankynnyksen palvelua yhdessä Sekasin-chatin kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Etsivä nuorisotyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Mielen hyvinvointi
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaalla nuorten avuntarve on suuri, mutta matalankynnyksen palveluita on niukasti tarjolla. Ratkaisuna kehitetään digitaalisia palveluita, helpottamaan palveluruuhkaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Saavutettavuus
Tiedonhallinta
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DVV:n kehittämän Avustettu puolesta asioinnin valtuutus -toimintamallin käyttöönottosuunnitelma Etelä-Pohjanmaalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Sosiaalihuolto
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla vahvistetaan yhteistyötä ja tiedonkulkua jälkihuollon ja koulun välillä​ luomalla selkeät prosessit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Mielenterveys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhehoidossa toimiville perheille, sekä perhehoidon työntekijöille toteutettiin kysely, jonka vastausten perusteella tuotettiin tietopaketti hyvinvointialueella tarjolla olevista nuorten palveluis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päiväkeskus tarjoaa matalan kynnyksen palvelua Forssan seudun mielenterveys - ja päihdeasiakkaille. Asiointi päiväkeskuksessa on mahdollista myös päihtyneenä sekä anonyymisti.