Asiakas- ja palveluohjaus

Suodata hakutuloksia
Themes
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Pohjanmaalla suunniteltiin ja toteutettiin yhtenäinen toimintamalli alueen ikäihmisten palveluohjaukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan asiakasohjauksen toteutusta, hoidon porrastusta, sekä siihen liittyvää seurantaa ja arviointia Pirkanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisen palvelutarjottimen myötä sote-ammattilaisilla on parempi kuva alueen hyvinvointia edistävistä palveluista myös oman alansa ulkopuolelta, ja että he pystyvät hyödyntämään näitä asiakkai

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotin tuloksena luodaan  ikääntyneiden keskitettyyn asiakasohjaukseen malli, jolla voidaan tarkastella palvelutuotannon ja monituottajaratkaisun vaikuttavuutta  ikääntyneiden yksinäisyyden ja tur

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Arviointi ja tiedonkeruu
Tietojohtaminen
Vaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotissa kehitetään lonkkaleikkauspotilaiden hoitoprosessin vaikuttavuusperusteinen malli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus
Moniammatillisuus
Hoidontarve
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-pohjanmaalla on yhtenäinen hoidon tarpeen arvioinnin toimintamalli, kansallista ohjetta noudattaen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaspäällikkö eli Case Manager tarjoaa sote-keskuksen asiakkaalle intensiivistä tukea silloin, kun tuen tarpeen taustalla on mielenterveyteen ja/tai päihteiden käyttöön liittyvät pulmat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus
Verkostot
Osallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sovittava ohjaus -toimintamalli on kuvaus alkuvaiheen sosiaalisesta kuntoutuksesta monitarpeisille nuorille aikuisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteistyö
Järjestöt
Hyvinvointialue
Kokemusasiantuntijuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöt jalkautuvat kerran viikossa terveysasemille tunnin mittaisiin infotilaisuuksiin kertomaan toiminnastaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Etäpalvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Virtuaaliassistentti eli chatbot Konsti palvelee hyvaep-verkkosivustolla antaen yleisneuvontaa ja palveluihin ohjausta 24/7.