Asiakas- ja palveluohjaus

Suodata hakutuloksia
Themes
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Yhteiskehittäminen on viime vuosina lisääntynyt sote-alalla palveluiden kehittämisen tukena.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kotihoito
Kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson TulKoti-hankkeen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen ikääntyneiden sosiaalipalvelun yhteistyössä kehittämä moniammatillisen palaverin käytäntö kotihoidon asiakkaiden kuntoutustarpeen arv

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Omaishoito
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systeeminen tiimityö-malli on tarkoitus ottaa käyttöön Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmisten sosiaalipalveluissa (kotona asumisen tukemisen ja asumisen tukemisen asiakasohjaus, omaishoito ja g

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Chatbot toimii ympärivuorokautisena palveluneuvojana tarjoten asiakkaalle oikeaa tietoa sote-palveluista ja ohjaa asiakkaan oikean palvelun ja oikean tiedon ääreen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Hoidontarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla on kehitetty perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden toimintamalli yhteisasiakkuuksille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Perhepalvelut
Digitaaliset palvelut
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pyydä apua -nappi ja lapsiperheiden palveluneuvonta tarjoaa helpon ja nopean tavan ottaa yhteyttä lapsiperheiden asioissa kuntalaisille ja viranomaisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Avosairaanhoito
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Raportissa selvitettiin lääkkeenmääräämishoitajien nykytilaa ja työnkuvan toteutumista Eksotessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Aikuissosiaalityö
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveydenhuollon sosiaaliohjaus tuo sosiaalialan osaamisen osaksi sote-keskusten päivittäistä toimintaa ja ohjaajat keskusten moniammatillisiin tiimeihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Lähipalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on Ikäkoti-hankkeessa kehitetty gerontologista sosiaalityötä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan asukkaat saavat asiakasohjauksen kautta asian vireille yhdellä yhteydenotolla. Moniammatillisilla palveluilla vastataan asiakastarpeeseen. Hoidon jatkuvuus toteutuu.