Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hankkeessa on tuotettu työkaluja ja toimintamalleja asumisten turvallisuuden edistämiseksi. Aineistot on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden, heidän läheistensä, järjestöjen ja muiden sidosryhmien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön. Aineistoja voidaan käyttää sekä itsenäisesti, pienryhmissä kuten muisti- ja omaiskahviloissa, tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Toimintamalleina ovat

  • Kodin turvallisuuden tarkistuslista
  • Puuhalehti
  • Turvakassi®
  • Turvakortit ®
  • Turvaverkko

Työkalut ja toimintamallit tukevat toinen toistaan ja niitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

SPEK Turvakortit(R) 2020
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Muistisairaudet
Omaishoito
Ikääntyminen
Turvallisuus