Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hankkeessa on tuotettu työkaluja ja toimintamalleja asumisten turvallisuuden edistämiseksi. Aineistot on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden, heidän läheistensä, järjestöjen ja muiden sidosryhmien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön. Aineistoja voidaan käyttää sekä itsenäisesti, pienryhmissä kuten muisti- ja omaiskahviloissa, tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Toimintamalleina ovat

  • Kodin turvallisuuden tarkistuslista
  • Puuhalehti
  • Turvakassi®
  • Turvakortit ®
  • Turvaverkko

Työkalut ja toimintamallit tukevat toinen toistaan ja niitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
OTE - Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille
Lyhyt kuvaus

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hankkeessa on tuotettu työkaluja ja toimintamalleja asumisten turvallisuuden edistämiseksi. Aineistot on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden, heidän läheistensä, järjestöjen ja muiden sidosryhmien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön. Aineistoja voidaan käyttää sekä itsenäisesti, pienryhmissä kuten muisti- ja omaiskahviloissa, tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Toimintamalleina ovat

  • Kodin turvallisuuden tarkistuslista
  • Puuhalehti
  • Turvakassi®
  • Turvakortit ®
  • Turvaverkko

Työkalut ja toimintamallit tukevat toinen toistaan ja niitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

OTE-kokonaisuuden tarkoituksena on toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen.

Tavoitteena on turvatekniikan, sen rahoituksen sekä turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tunnetuksi tekemisen, turvallisuusosaamisen ja osallisuuden sekä turvallisuuden tunteen lisääminen.

Toimiaika

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -aineistot on tuotettu OTE-hankkeessa. Hanke käynnistyi keväällä 2017 ja hankeaika päättyi joulukuussa 2019, joskin hanketta jatkettiin vuoden 2020 loppuun saakka. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit, työkalut ja aineistot ovat nyt kaikki saatavilla ja kaikkien käytettävissä.

Toimijat

Vastuullinen toimija Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK).

Yhteistyössä on ollut mukana:

Omaishoitajaliitto, Kainuun Omaiset ja Läheiset  sekä useita paikallisia omaishoitoyhdistyksiä

Muistiliitto, Kainuun Muistiyhdistys ja useita paikallisia muistiyhdistyksiä

Pelastuslaitoksia

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli, Vanhustyön keskusliitto sekä Kuntaliitto ja Kirkon diakoniatyö

Lisäksi kehittämistyössä on ollut mukana iäkkäitä, muistiperheiden ja omaishoitoperheiden edustajia, järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien sekä pelastuslaitosten edustajia.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Tarja Ojala
Yhteyshenkilön organisaatio
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tarja.ojala@spek.fi

Tekijä

Tarja Ojala

Luotu

29.12.2020

Viimeksi muokattu

08.01.2021
Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille

Aihealueet

Ikääntyminen Elinikäinen oppiminen Muistisairaudet Omaishoito Turvallisuus

Ilmiöt

Elinikäinen oppiminen Hyvinvointitalous Osallistuva yksilö Toimeentulon epävarmuus Uudenlaiset perhe- ja asumismuodot Väestörakenne muutoksessa Älykkään teknologian murros