Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hankkeessa on tuotettu työkaluja ja toimintamalleja asumisten turvallisuuden edistämiseksi. Aineistot on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden, heidän läheistensä, omaisten ja omaishoitajien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön. Aineistoja voidaan käyttää sekä itsenäisesti turvallisuuden pohtimiseen, pienryhmissä kuten muisti- ja omaiskahviloissa, tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Toimintamalleina ovat

  • Kodin turvallisuuden tarkistuslista
  • Puuhalehti
  • Turvakassi®
  • Turvakortit ®
  • Turvaverkko

Työkalut ja toimintamallit tukevat toinen toistaan ja niitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
OTE - Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille
Lyhyt kuvaus

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hankkeessa on tuotettu työkaluja ja toimintamalleja asumisten turvallisuuden edistämiseksi. Aineistot on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden, heidän läheistensä, omaisten ja omaishoitajien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön. Aineistoja voidaan käyttää sekä itsenäisesti turvallisuuden pohtimiseen, pienryhmissä kuten muisti- ja omaiskahviloissa, tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Toimintamalleina ovat

  • Kodin turvallisuuden tarkistuslista
  • Puuhalehti
  • Turvakassi®
  • Turvakortit ®
  • Turvaverkko

Työkalut ja toimintamallit tukevat toinen toistaan ja niitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

OTE-kokonaisuuden tarkoituksena on tarjota toimivia työkaluja toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden arjen ja asumisen turvallisuuden parantamiseksi.

Tavoitteena on turvatekniikan, sen rahoituksen sekä turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tunnetuksi tekemisen, turvallisuusosaamisen ja osallisuuden sekä turvallisuuden tunteen lisääminen.

Toimiaika

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -aineistot on tuotettu OTE-hankkeessa. Hanke käynnistyi keväällä 2017 ja hankeaika päättyi joulukuussa 2019, joskin hanketta jatkettiin vuoden 2020 loppuun saakka. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit, työkalut ja aineistot ovat nyt kaikki saatavilla ja kaikkien käytettävissä.

Toimijat

Vastuullinen toimija Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK).

Yhteistyössä on ollut mukana:

Omaishoitajaliitto, Kainuun Omaiset ja Läheiset  sekä useita paikallisia omaishoitoyhdistyksiä

Muistiliitto, Kainuun Muistiyhdistys ja useita paikallisia muistiyhdistyksiä

Pelastuslaitoksia

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli, Vanhustyön keskusliitto sekä Kuntaliitto ja Kirkon diakoniatyö

Lisäksi kehittämistyössä on ollut mukana iäkkäitä, muistiperheiden ja omaishoitoperheiden edustajia, järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien sekä pelastuslaitosten edustajia.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Tarja Ojala
Yhteyshenkilön organisaatio
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tarja.ojala@spek.fi

Tekijä

Tarja Ojala

Luotu

29.12.2020

Viimeksi muokattu

27.09.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ikääntyneiden ja muistisairaiden henkilöiden määrän kasvaessa tarvitaan turvallisuustietoa ja hyviä toimintamalleja sekä tietoa turvatekniikasta, jotta voidaan varmistaa ikääntyneiden ja muistisairaiden henkilöiden asumisen turvallisuus.
Hankkeessa tuotetut mallit sopivat myös omaishoitoperheiden käyttöön ja muiden toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden arjen ja asumisen turvallisuuden varmistamiseen.

Päämäärä ja päätavoite

Kotona asuvien iäkkäiden, muistisairaiden ja muusta toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden arjen ja asumisen turvallisuuden varmistaminen.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tapaturmien määrän vähentyminen. Tapaturmista johtuvien henkilövahinkojen vähentyminen.

Turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantuminen.

Tuotokset ja tulokset

Hankkeessa on tuotettu iäkkäiden, muistisairaiden ja omaishoitoperheiden sekä muiden toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden arjen ja asumisen turvallisuutta ja turvallisuusosaamista tukevia aineistoja, työkaluja ja toimintamalleja.

- Kodin turvallisuuden tarkistuslista

- Turvakassi

- Turvakortit

- Puuhalehti

- Turvaverkko

Aineistot täydentävät toisiaan. Ne on pääsääntöisesti sähköisesti maksutta kaikkien saatavissa. Aineistoissa on otettu huomioon myös erikieliset henkilöt.

Julkaisut on saatavissa painotuotteena omakustannushintaan SPEKin verkkokaupasta: https://verkkokauppa.spek.fi/

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Työkalujen ja julkaisujen ansiosta eri toimijoilla, ihmisillä ja perheillä itsellään, mutta myös sosiaali- ja terveystoimen ja esimerkiksi kuntien vanhustyössä on käytettävissä työkalut turvallisuustiedon jalkauttamiseen. Työkaluja on myös käytetty sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa lisäaineistona.