PALO Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille /Oulu (täydentyy)

Lyhyt kuvaus

PALO-hanke on osa hallituksen työkykyohjelmaa, jossa etsitään ratkaisuja osatyökykyisten työttömien työllistymisen ongelmiin. Toimenpiteiden tavoitteena on löytää uusia keinoja työikäisten olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Kansallinen työkykyohjelma Innokylässä

Tavoitteena on tietoon perustuen luoda monialainen ja integroitu palvelumalli. Mallin avulla osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja palvelut toimivat asiakaslähtöisesti. Työkyvyn tuen palvelut toimivat osana asiakkaan palvelukokonaisuutta.

Työkykyohjelma kytkeytyy vahvasti myös sosiaaliturvauudistuksen tavoitteeseen mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Oulun kaupunki
Administrator
Oulun kaupunki
Administrator
Oulun kaupunki
Administrator