Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, PALO /Oulu

Lyhyt kuvaus

Tavoitteena on tietoon perustuen luoda työttömille työikäisille työkykyä ja työllistymistä tukeva palvelukokonaisuus yli organisaatio- ja sektorirajojen. Palveluintegraatiossa asiakkaan tuen tarve tunnistetaan ja tarpeeseen vastataan toimijoiden ja palveluiden verkostomaisella yhteistyöllä. Malli perustuu yhteisövaikuttavuuden periaatteisiin (esim. Kania & Kramer 2011, Collective Impact).

PALO-hanke on osa hallituksen työkykyohjelmaa, jossa etsitään ratkaisuja osatyökykyisten työttömien työllistymisen ongelmiin. Toimenpiteiden tavoitteena on löytää uusia keinoja työikäisten olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Kansallinen työkykyohjelma Innokylässä

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Oulun kaupunki
Ylläpitäjä
Oulun kaupunki
Ylläpitäjä
Oulun kaupunki
Ylläpitäjä