Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, PALO /Oulu

Tavoitteena on tietoon perustuen luoda työttömille työikäisille työkykyä ja työllistymistä tukeva palvelukokonaisuus yli organisaatio- ja sektorirajojen. Palveluintegraatiossa asiakkaan tuen tarve tunnistetaan ja tarpeeseen vastataan toimijoiden ja palveluiden verkostomaisella yhteistyöllä. Malli perustuu yhteisövaikuttavuuden periaatteisiin (esim. Kania & Kramer 2011, Collective Impact).

PALO-hanke on osa hallituksen työkykyohjelmaa, jossa etsitään ratkaisuja osatyökykyisten työttömien työllistymisen ongelmiin. Toimenpiteiden tavoitteena on löytää uusia keinoja työikäisten olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Kansallinen työkykyohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työllistyminen

Toimintamalli
Työkyky
Integraatio
Monialaisuus
Työllisyys

Toimintamalli
Työllistyminen
Työhönvalmennus

Toimintamalli
Kuntouttava työtoiminta
Aikuissosiaalityö
Työllisyys

Toimintamalli
Työttömyys
Työkyky
Osatyökykyisyys
Integraatio
Monialaisuus