Keskuksen osaamisalueita ovat neurologiset/neuropsykiatriset erityispiirteet sekä arkea vahvistava tuki asiakkaan/perheen määrittelemästä näkökulmasta, esimerkiksi keinojen pohdinta perheen päivittäisiin toimintatilanteisiin sekä vanhemman, ammattilaisen tai vapaaehtoistoimijan omiin toimintatapoihin. Keskus toimii matalan kynnyksen periaatteella arkiympäristöihin jalkautuen. Ohjausta, tukea ja toimintaa tarvitsevat voivat ottaa suoraan yhteyttä keskuksen työntekijöihin. Taustadiagnoosia ei tarvita. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus
Lyhyt kuvaus

Keskuksen osaamisalueita ovat neurologiset/neuropsykiatriset erityispiirteet sekä arkea vahvistava tuki asiakkaan/perheen määrittelemästä näkökulmasta, esimerkiksi keinojen pohdinta perheen päivittäisiin toimintatilanteisiin sekä vanhemman, ammattilaisen tai vapaaehtoistoimijan omiin toimintatapoihin. Keskus toimii matalan kynnyksen periaatteella arkiympäristöihin jalkautuen. Ohjausta, tukea ja toimintaa tarvitsevat voivat ottaa suoraan yhteyttä keskuksen työntekijöihin. Taustadiagnoosia ei tarvita. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Keskus kehittää kasvatuksellisia toimintamalleja lapsille ja nuorille, joilla on häiriöitä neurologisella, neuropsykiatrisella tai sosiaalisen kehityksen alueella. Lisäksi toiminnalla tavoitetaan lasten ja nuorten lähipiiri, varhaiskasvatuksen ja koulun sekä harraste- ja vapaa-ajan toimijat.

Toimiaika

Keskus on STEAn kohdennetun toiminta-avustuksen piirissä.

Toimijat

Keskus toimii Pohjois-Karjalan alueella kehittäjäkumppanina sekä asiantuntijatahona kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan verkostoissa sekä harraste- ja vapaa-ajan toimintoja toteuttavien tahojen kanssa.

Keskuksen toteuttamiin ryhmätoimintoihin osallistuvat lapset, nuoret ja vanhemmat vaikuttavat siihen, millaiseksi toteutettavan toiminnan sisältö lopulta muotoutuu.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Jaana Ylönen
Yhteyshenkilön organisaatio
Honkalampi-säätiö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
jaana.ylonen@hl-s.fi

Tekijä

Jaana Ylönen

Luotu

15.10.2020

Viimeksi muokattu

15.10.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lasten, nuorten ja perheiden erilaisissa arkiympäristöissä, kuten kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa sekä erilaisissa vapaa-ajan toimintaympäristöissä, tarvitaan tietoa, ymmärrystä ja tukea neuropsykiatrisiin piirteisiin liittyen. Tarvitaan myös konkreettisia keinoja arkitilanteisiin. 

Keskuksen toiminnalla pyritään erityisesti lisäämään ihmisten kohtaamista, keskinäistä ymmärrystä sekä voimavaroja. 

Päämäärä ja päätavoite

Keskuksen tavoitteena on:

1. auttaa asiakkaita tunnistamaan omia vahvuuksia sekä löytää yhdessä konkreettisia toimintatapoja arjen haasteellisiin tilanteisiin siten, että heidän voimavaransa vahvistuvat

2. lisätä ja vahvistaa kohderyhmän arjen hallintaa ja osallisuutta sekä päivttäisessä elämässä tarvittavia taitoja

3. edistää perheperustaista ja asiakaslähtöistä työskentelytapaa sosiaali-, terveys-, opetus- ja vapaa-ajan yhteistyöverkostoissa.

Logoteksti Honkalampi, Perpe-keskus

Aihealueet

Yhteiskehittäminen Erityistä tukea tarvitseva lapsi Kolmas sektori

Ilmiöt

Osallistuva yksilö