Yhteiskehittäminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli luo rakenteet ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita kansallisesti.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkosto on kansallinen foorumi yhteiskehittävälle vuoropuhelulle.

Themes
Mielenterveys
Omaishoito
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen on keskeinen osa omaishoitajien mielenterveysosaamista.

Themes
Innovaatiot
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Innovaatio- ja strategiaverkoston verkkoklinikalla 17.11. jatkettiin sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen yhteiskehittämismallin työstämistä.

Themes
Innovaatiot
Neuvonta
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Innokylän verkkopalvelu tukee kehittämistyötä prosessin eri vaiheissa.

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Yhteisöllisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisökeskus tarjoaa kävijöille neuvontaa, ohjausta ja toimintaa sekä kehittää julkisten sosiaalipalvelujen, yhdistystoimijoiden ja alueen asukkaiden yhteistoimijuutta ja yhteiskehittämistä.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Kohtaaminen
Vanhemmuus
Matalan kynnyksen palvelu
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Organisoidaan kohtaamispaikkatoiminta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Perhekeskus Kaislaan sekä kehitetään mallinnus perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnalle Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen käytettä

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvointialue
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemustoiminta- ja kehittäjäasiakastoimintamalli sisältää säännöt ja käytännöt sille, miten kokemustoimijoita ja kehittäjäasiakkaita hyödynnetään hyvinvointialueen toiminnassa.

Themes
Järjestöt
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Kokemusasiantuntija toimii yhteiskehittämisessä tärkeänä linkkinä ammattilaisten ja asukkaiden välillä.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Yhteiskehittäminen
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nepsykoordinaattori-toiminnan aloitus ja toimintamallin luonti Etelä-Pohjanmaalla.