Lyhyt kuvaus

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii ehkäisemään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluilla tarkoitetaan apua, jota saa perusterveydenhuollossa. Perustason mielenterveysapua voidaan tarjota terveyskeskuksissa, opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, neuvoloissa, sosiaalipalveluissa ja vanhusten kotihoidoissa. Päihdepalveluita tarjotaan lisäksi esimerkiksi A-klinikalla, muilla päihdeklinikoilla ja selviämisasemilla.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Helsingin kaupunki
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Administrator