Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii ehkäisemään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluilla tarkoitetaan apua, jota saa perusterveydenhuollossa. Perustason mielenterveysapua voidaan tarjota terveyskeskuksissa, opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, neuvoloissa, sosiaalipalveluissa ja vanhusten kotihoidoissa. Päihdepalveluita tarjotaan lisäksi esimerkiksi A-klinikalla, muilla päihdeklinikoilla ja selviämisasemilla.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.