Sosiaali- ja terveyskeskukset

Suodata hakutuloksia
Themes
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Uutinen
Ingress

Hyvinvointialueet kuvasivat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman aikana Innokylään lukuisia sosiaalityön toimintamalleja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avosairaanhoidossa käytössä olevaan Hoituki-palveluun tuotettujen ohjeiden yhdenmukaistaminen, päivittäminen ja kehittäminen hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Pitkäaikaissairaat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seurantasuosituksen tavoitteena on aikaisemmin diagnosoitujen pitkäaikaissairauksien hoidon ja seurannan standardointi, systematisointi ja toiminnan yhdenmukaistaminen Pirkanmaan sote-asemilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Avosairaanhoito
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoidon jatkuvuusmallin toimenpiteillä tuetaan Varhan avoterveydenhuollon potilaiden hoidon jatkuvuutta. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoite on kehittää etäkonsultaatioiden toimintamalli Satakunnan hyvinvointialueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Matalan kynnyksen palvelu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen kuntoutusneuvonta on perustasolla tapahtuvaa kuntoutusneuvontaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmien kehittymistä vakavammiksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-yhteistyön mallinnus kuvaa ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia yhteistyöhön työikäisen väestön kohdalla, joiden haasteet eivät välttämättä liity työ- ja toimintakyvyn arvioint

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus monialaisessa työryhmässä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hoitotakuu
Avosairaanhoito
Moniammatillisuus
Tiimityö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa terveyskeskuksen henkilökunta jaettiin tiimeihin ja kuntien alueen väestö tiimeille. Jaossa hyödynnettiin potilastietojärjestelmiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Savon hyvinvointialueen perhekeskuspalveluiden  yhtenäistäminen, rakenteiden luominen  ja yhteistyön tiivistäminen osana SOTE-keskuspalveluita.