Sosiaali- ja terveyskeskukset

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Paikkakunta tai maakunta
Vantaa
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen digitukipilotti terveysaseman asiakkaille.

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Porvoo
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Syrjäytyminen
Psykososiaalinen tuki
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kolmas sektori
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etsivä lähityö tarjoaa palveluohjausta sekä psykososiaalista tukea.

Paikkakunta tai maakunta
Porvoo
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Syrjäytyminen
Psykososiaalinen tuki
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kolmas sektori
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etsivä lähityö tarjoaa palveluohjausta sekä psykososiaalista tukea.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Avosairaanhoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveyskeskuksen mielenterveyspalveluiden psykiatriset hoitajat jalkautuvat terveyskeskuksen vastaanotolle pitämään ensilinjan mielenterveys-ja päihdehoitajan vastaanottoa.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Mikkeli
Aihealueet
Avosairaanhoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaaliala
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päätavoitteena on luoda sosiaalityön ja -ohjauksen toimintamalli perusterveydenhuoltoon ja toimia vastaanoton monialaisen tiimin jäsenenä. Kehitystyötä tehdään 17.3.22 - 31.12.2023.

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Aihealueet
Moniammatillisuus
Hoidontarve
Saatavuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisessa toimintamallissa työskentelee lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Ikaalinen
Aihealueet
Avosairaanhoito
Asiakaslähtöisyys
Yhteistyö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hoidontarve
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keskitetty lääkärin konsultointimahdollisuus erityisesti hoidon tarpeen arviointia tekeville puhelinhoitajille (+muille sote-keskuksen ammattilaisille).

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Hoidontarve
Avosairaanhoito
Hoitotakuu
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointialue
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on varmistaa, että potilas saa aina näyttöön perustuvan ja laadukkaan hoidon tarpeen arvioinnin, joka ohjaa hänet hoitoon oikea-aikaisesti oikealle ammattilaiselle sekä vahvistaa

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hoidon ja palvelujen piirin pääsy on korona-pandemian vuoksi hidastunut.