Tiede ja tutkimus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Tiede ja tutkimus
Asiakaslähtöisyys
Yhteiskehittäminen
Asiakastyö
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tutkijoita on pyydetty poimimaan 1-3 suositusta lastensuojelun sosiaalityön kehittämiseksi 2000 -luvulla tehdyistä lastensuojelun tutkimuksista.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Arviointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Tiede ja tutkimus
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan HTA:n sijoittuminen teknologian elinkaarimalliin nojaten.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tutkimuksellisuus tuodaan osaksi käytännöntyötä ottamalla työntekijät mukaan monialaisen tiimityön mallin kehittämisprosessia, käyttöönottoa ja oma-arviointia.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Opiskelijat
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DigiNet YO verkosto tuo yhteen digitaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyen tutkijoita ja muita yliopistojen toimijoita.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus
Tiede ja tutkimus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työryhmä arvioi lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden toteutumista ja seuraa kansallista ja kansainvälistä lääkeinformaatiotutkimusta.

Themes
Innovaatiotoiminta
Osallisuus
Tiede ja tutkimus
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Avoimuus, yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu, ideoiden varhaiset kokeilut ja kansalaisten osallistuminen alkavat olla innovaatio- ja kehittämistoiminnan arkipäivää julkisella sektorilla.

Themes
Sosiaaliala
Tiede ja tutkimus
Blogikirjoitus
Ingress

Sosiaalityössä on pitkään keskusteltu kuilusta käytännön ja teorian välillä. Aino Kääriäinen ja Heidi Muurinen lähtivät etsimään keinoja kuilun ylittämiseksi.

Themes
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tiede ja tutkimus
Vaikuttavuus
Verkostot
Uutinen
Ingress

THL on perustanut tutkimusverkoston Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tueksi.

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Kokeilu
Menetelmä
Sosiaaliala
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytäntö ja teoria -ryhmä tukee tutkimustiedon kytkemistä osaksi sosiaalialan työtä.