Tiede ja tutkimus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Tiede ja tutkimus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Raporttiin on koottu Kaupin yo:llinnen sotekeskus/Kylse -yhteistoiminnan merkityksiä ja mahdollisuuksia eri näkökulmista tarkastelevia selvityksiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Vantaa
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Liikunta
Elinikäinen oppiminen
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiedetanssit on tiedekeskusten ja yhteistyökumppanien kanssa järjestettävä tapahtuma, joka on suunnattu eritysesti 60+ -ikäisille henkilöille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Tiede ja tutkimus
Asiakaslähtöisyys
Yhteiskehittäminen
Asiakastyö
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tutkijoita on pyydetty poimimaan 1-3 suositusta lastensuojelun sosiaalityön kehittämiseksi 2000 -luvulla tehdyistä lastensuojelun tutkimuksista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Arviointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Tiede ja tutkimus
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan HTA:n sijoittuminen teknologian elinkaarimalliin nojaten.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tutkimuksellisuus tuodaan osaksi käytännöntyötä ottamalla työntekijät mukaan monialaisen tiimityön mallin kehittämisprosessia, käyttöönottoa ja oma-arviointia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Opiskelijat
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DigiNet YO verkosto tuo yhteen digitaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyen tutkijoita ja muita yliopistojen toimijoita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus
Tiede ja tutkimus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työryhmä arvioi lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden toteutumista ja seuraa kansallista ja kansainvälistä lääkeinformaatiotutkimusta.

Themes
Innovaatiotoiminta
Osallisuus
Tiede ja tutkimus
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Avoimuus, yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu, ideoiden varhaiset kokeilut ja kansalaisten osallistuminen alkavat olla innovaatio- ja kehittämistoiminnan arkipäivää julkisella sektorilla.

Themes
Sosiaaliala
Tiede ja tutkimus
Blogikirjoitus
Ingress

Sosiaalityössä on pitkään keskusteltu kuilusta käytännön ja teorian välillä. Aino Kääriäinen ja Heidi Muurinen lähtivät etsimään keinoja kuilun ylittämiseksi.