Lyhyt kuvaus

Pohjanmaan KATI-hankkeessa luodaan laajasti teknologiaa hyödyntävä toimintamalli kotihoidon tueksi. Toimintamalli suunnitellaan yhdessä ikäihmisten, omaisten ja henkilöstön kanssa. Hankkeen aikana 20-30 pilottiasiakasta mahdollistavat aitoon arviointitietoon perustuvan kehitystyön.

Hankkeessa käyttöönotettava teknologia määräytyy asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn perusteella. Vuorovaikutteiset videoyhteydet toimivat pilottiasiakkaiden ja ammattilaisten viestintäratkaisuna. Muita hyödynnettäviä teknologioita voivat olla esimerkiksi lääkejakelun automaatiot ja etämonitoroinnin eri ratkaisut. Hankkeessa käyttöönotettava IoT-alusta mahdollistaa eri teknologioiden tuottaman seurantadatan edistyneen analysoinnin, mikä tukee asiakkaiden turvallista kotona-asumista ja mahdollistaa kotihoidon henkilöstön uudenlaiset työtehtävät ja palvelumuodot.

Hankkeessa määritellään palvelumallin teknisten ratkaisujen kokonaisuus, palvelumallin ja asiakaskartoituksen kokonaisprosessi, henkilöstön uudet työnkuvat ja joustava sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa uusien teknologioiden käyttöönoton asiakkaiden tarpeisiin perustuen.

Kotona-asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Vaasan kaupunki
Administrator