Pohjanmaan KATI-hankkeessa luodaan laajasti teknologiaa hyödyntävä toimintamalli kotihoidon tueksi. Toimintamalli suunnitellaan yhdessä ikäihmisten, omaisten ja henkilöstön kanssa. Hankkeen aikana 30-40 kehittäjäasiakasta mahdollistavat aitoon arviointitietoon perustuvan kehitystyön.

Hankkeessa määritellään palvelumallin teknisten ratkaisujen kokonaisuus, palvelumallin ja asiakaskartoituksen kokonaisprosessi, henkilöstön uudet työnkuvat ja joustava sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa uusien teknologioiden käyttöönoton asiakkaiden tarpeisiin perustuen.

Kotona-asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjanmaan KATI-hanke
Lyhyt kuvaus

Pohjanmaan KATI-hankkeessa luodaan laajasti teknologiaa hyödyntävä toimintamalli kotihoidon tueksi. Toimintamalli suunnitellaan yhdessä ikäihmisten, omaisten ja henkilöstön kanssa. Hankkeen aikana 30-40 kehittäjäasiakasta mahdollistavat aitoon arviointitietoon perustuvan kehitystyön.

Hankkeessa määritellään palvelumallin teknisten ratkaisujen kokonaisuus, palvelumallin ja asiakaskartoituksen kokonaisprosessi, henkilöstön uudet työnkuvat ja joustava sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa uusien teknologioiden käyttöönoton asiakkaiden tarpeisiin perustuen.

Kotona-asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeessa käyttöönotettava teknologia määräytyy asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn perusteella. Vuorovaikutteiset videoyhteydet toimivat pilottiasiakkaiden ja ammattilaisten viestintäratkaisuna. Muita hyödynnettäviä teknologioita voivat olla esimerkiksi lääkejakelun automaatiot ja etämonitoroinnin eri ratkaisut. Hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia hyödyntää IoT-alustaa eri teknologioiden tuottaman seurantadatan edistyneeseen analysointiin, mikä tulee jatkossa tukemaan asiakkaiden turvallista kotona-asumista ja mahdollistaa kotihoidon henkilöstön uudenlaiset työtehtävät ja palvelumuodot.

Tavoiteltavia hyötyjä

1. Mahdollistetaan asiakkaille laadukas kotihoito tasavertaisesti hyvinvointialueella, asuinpaikasta riippumatta

2. Tehostetaan kotihoidon palvelua uusilla toimintamalleilla

3. Lisätään asiakkaiden kotona-asumisen turvallisuutta

4. Tuetaan asiakkaiden toimintakykyä vuorovaikutteisilla etäpalveluilla

 

Tavoitteet

1. Määritellään palvelumallin teknisten ratkaisujen kokonaisuus

2. Mallinnetaan teknologiaa hyödyntävän toimintamallin kokonaisprosessi

3. Määritellään hyvinvointikuntayhtymän teknologiakoordinaattorin tehtävät

4. Luodaan sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa teknologian joustavan hyödyntämisen asiakkaiden tarpeisiin perustuen

5. Laaditaan suunnitelmat KATI-toimintamallin laajentamiseksi

 

Toimiaika

1.1.2022-30.4.2023

Toimijat

Kotihoidon asiakkaat ja omaiset. Kotihoidon henkilöstö ja päättäjät.

Organisaatiot: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä, Kuntien Tiera Oy, Atea Oy ja Video Visit Oy

Vaasa Welfare Technology Ecosystem -verkosto

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Anniina Lehtimäki
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
anniina.lehtimaki@ovph.fi

Tekijä

Tatu Karppinen

Luotu

26.03.2021

Viimeksi muokattu

13.11.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Väestö ikääntyy ja kotihoidon resurssit eivät riitä asiakaspalveluun perinteisillä toimintamalleilla. Yksittäisiä asiakaskäyntejä korvataan jo videoyhteyksillä, lääkejakelun automaatioilla ja etämonitoroinnilla, mutta on tunnistettu tarve mallintaa eri teknologioita hyödyntävä, kustannustehokas toimintamalli ja integroida se osaksi kotihoidon kokonaispalvelua.

Päämäärä ja päätavoite

KATI-hankkeessa luotava toimintamalli mahdollistaa teknologian mahdollisuuksien huomioimisen palvelutarpeenarviossa ja tarkoituksenmukaisen teknologian järjestämisen yksilölliseen palvelutarpeeseen, asiakkaan toimintakyky ja tarpeet huomioiden.

Teknologiaa laajasti hyödyntävä toimintamalli mahdollistaa kotihoidon myös asiakkaille, joille perinteisillä toimintamalleilla ei palvelua voitaisi kustannustehokkaasti tuottaa. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan mahdollistaa uudenlaisia kotihoidon toteutustapoja, joita hankkeessa tullaan mallintamaan.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuotokset

1. Palvelumallin mahdollistava teknisten ratkaisujen kokonaisuus

2. Teknologiaa hyödyntävän toimintamallin kokonaisprosessi

3. Hyvinvointikuntayhtymän teknologiakoordinaattorin tehtävät

4. Sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa teknologian joustavan hyödyntämisen   

    asiakkaiden tarpeisiin perustuen

5. Palvelumallin viestintäsuunnitelma

6. Muutosjohtamisen toimintasuunnitelma palvelun laajentamiseksi

Vaikutukset

Hanke mahdollistaa asiakaslähtöisen, nykyaikaisen ja kustannustehokkaan palvelumallin laajenemisen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän alueella. Hankkeen jälkeen kotihoidolla on aiempaa paremmat valmiudet vastata nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.