Pohjanmaan KATI-hankkeessa luodaan laajasti teknologiaa hyödyntävä toimintamalli kotihoidon tueksi. Toimintamalli suunnitellaan yhdessä ikäihmisten, omaisten ja henkilöstön kanssa. Hankkeen aikana 20-30 pilottiasiakasta mahdollistavat aitoon arviointitietoon perustuvan kehitystyön.

Hankkeessa käyttöönotettava teknologia määräytyy asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn perusteella. Vuorovaikutteiset videoyhteydet toimivat pilottiasiakkaiden ja ammattilaisten viestintäratkaisuna. Muita hyödynnettäviä teknologioita voivat olla esimerkiksi lääkejakelun automaatiot ja etämonitoroinnin eri ratkaisut. Hankkeessa käyttöönotettava IoT-alusta mahdollistaa eri teknologioiden tuottaman seurantadatan edistyneen analysoinnin, mikä tukee asiakkaiden turvallista kotona-asumista ja mahdollistaa kotihoidon henkilöstön uudenlaiset työtehtävät ja palvelumuodot.

Hankkeessa määritellään palvelumallin teknisten ratkaisujen kokonaisuus, palvelumallin ja asiakaskartoituksen kokonaisprosessi, henkilöstön uudet työnkuvat ja joustava sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa uusien teknologioiden käyttöönoton asiakkaiden tarpeisiin perustuen.

Kotona-asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjanmaan KATI-hanke
Lyhyt kuvaus

Pohjanmaan KATI-hankkeessa luodaan laajasti teknologiaa hyödyntävä toimintamalli kotihoidon tueksi. Toimintamalli suunnitellaan yhdessä ikäihmisten, omaisten ja henkilöstön kanssa. Hankkeen aikana 20-30 pilottiasiakasta mahdollistavat aitoon arviointitietoon perustuvan kehitystyön.

Hankkeessa käyttöönotettava teknologia määräytyy asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn perusteella. Vuorovaikutteiset videoyhteydet toimivat pilottiasiakkaiden ja ammattilaisten viestintäratkaisuna. Muita hyödynnettäviä teknologioita voivat olla esimerkiksi lääkejakelun automaatiot ja etämonitoroinnin eri ratkaisut. Hankkeessa käyttöönotettava IoT-alusta mahdollistaa eri teknologioiden tuottaman seurantadatan edistyneen analysoinnin, mikä tukee asiakkaiden turvallista kotona-asumista ja mahdollistaa kotihoidon henkilöstön uudenlaiset työtehtävät ja palvelumuodot.

Hankkeessa määritellään palvelumallin teknisten ratkaisujen kokonaisuus, palvelumallin ja asiakaskartoituksen kokonaisprosessi, henkilöstön uudet työnkuvat ja joustava sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa uusien teknologioiden käyttöönoton asiakkaiden tarpeisiin perustuen.

Kotona-asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

 

Tavoiteltavia hyötyjä

1. Mahdollistetaan asiakkaille laadukas kotihoito tasavertaisesti hyvinvointialueella, asuinpaikasta riippumatta

2. Tehostetaan kotihoidon palvelua uusilla toimintamalleilla

3. Lisätään asiakkaiden kotona-asumisen turvallisuutta

4. Tuetaan asiakkaiden toimintakykyä vuorovaikutteisilla etäpalveluilla

 

Tavoitteet

1. Määritellään palvelumallin teknisten ratkaisujen kokonaisuus

2. Mallinnetaan teknologiaa hyöntävän toimintamallin kokonaisprosessi

3. Määritellään hyvinvointikuntayhtymän teknologiakoordinaattorin tehtävät

4. Luodaan sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa teknologian joustavan hyödyntämisen asiakkaiden tarpeisiin perustuen

5. Laaditaan suunnitelmat KATI-toimintamallin laajentamiseksi

 

Toimiaika

1.4.2021-31.12.2022

Toimijat

Kotihoidon asiakkaat ja omaiset. Kotihoidon henkilöstö ja päättäjät.

Organisaatiot: Vaasan kaupunki, Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä, Kuntien Tiera Oy ja Video Visit Oy

Vaasa Welfare Technology Ecosystem -verkosto

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tatu Karppinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Vaasan kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tatu.karppinen@vaasa.fi

Tekijä

Tatu Karppinen

Luotu

26.03.2021

Viimeksi muokattu

26.03.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Väestö ikääntyy ja kotihoidon resurssit eivät riitä asiakaspalveluun perinteisillä toimintamalleilla. Yksittäisiä asiakaskäyntejä korvataan jo videoyhteyksillä, lääkejakelun automaatioilla ja etämonitoroinnilla, mutta on tunnistettu tarve mallintaa eri teknologioita hyödyntävä, kustannustehokas toimintamalli ja integroida se osaksi kotihoidon kokonaispalvelua.

Päämäärä ja päätavoite

KATI-hankkeessa luotava toimintamalli mahdollistaa teknologian mahdollisuuksien huomioimisen palvelutarpeenarviossa ja tarkoituksenmukaisen teknologian järjestämisen yksilölliseen palvelutarpeeseen, asiakkaan toimintakyky ja tarpeet huomioiden.

Teknologiaa laajasti hyödyntävä toimintamalli mahdollistaa kotihoidon myös asiakkaille, joille perinteisillä toimintamalleilla ei palvelua voitaisi kustannustehokkaasti tuottaa. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan mahdollistaa uudenlaisia kotihoidon toteutustapoja, joita hankkeessa tullaan mallintamaan.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuotokset

1. Palvelumallin mahdollistava teknisten ratkaisujen kokonaisuus

2. Teknologiaa hyödyntävän toimintamallin kokonaisprosessi

3. Hyvinvointikuntayhtymän teknologiakoordinaattorin tehtävät

4. Sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa teknologian joustavan hyödyntämisen   

    asiakkaiden tarpeisiin perustuen

5. Palvelumallin viestintäsuunnitelma

6. Muutosjohtamisen toimintasuunnitelma palvelun laajentamiseksi

Vaikutukset

Hanke mahdollistaa asiakaslähtöisen, nykyaikaisen ja kustannustehokkaan palvelumallin laajenemisen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän alueella. Hankkeen jälkeen kotihoidolla on aiempaa paremmat valmiudet vastata nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Aihealueet

Kotihoito Digitaaliset palvelut Hyvinvointiteknologia Ikääntyminen

Ilmiöt

Teknologia sulautuu kaikkeen Työn murros Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia