Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

KATI-ohjelmassa kehitettiin teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelma toteutettiin alueellisilla hankkeilla, joissa otettiin käyttöön kotona asumista tukevaa teknologiaa. 

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma THL:n sivuilla

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma
Lyhyt kuvaus

KATI-ohjelmassa kehitettiin teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelma toteutettiin alueellisilla hankkeilla, joissa otettiin käyttöön kotona asumista tukevaa teknologiaa. 

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma THL:n sivuilla

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Ohjelmassa otettiin käyttöön kotona asumista tukevaa teknologiaa. Tavoitteena oli parantaa teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelma toteutettiin alueellisilla hankkeilla.   

Tavoitteet

 1. Kotona asumisen toimintamalleja ja palveluita uudistetaan hyödyntämällä teknologiaa kotona asuvan henkilön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, itsenäisen ja turvallisen asumisen tukemiseksi, kotiin tuotavien palvelujen edistämiseksi ja kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja kuormituksen vähentämiseksi.
 2. Uusia teknologioita kehitetään yhdessä, pilotoidaan ja otetaan käyttöön sote-alueilla systemaattisesti ja kansallisesti koordinoidusti.
 3. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja käyttö tuottaa positiivisia hyvinvointivaikutuksia ja sote-henkilöstövaikutuksia sekä sote-kustannuksia hillitseviä vaikutuksia.
 4. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja käyttö tuottaa positiivisia vaikutuksia Suomen yritys-, innovaatio- ja liiketoimintakentällä, mukaan luettuna kansainvälinen toiminta.
 5. Uusi kansallisen koordinaation toimintamalli tukee sote-toimijoiden ja yritysten yhteistyötä teknologioiden pilotoinnissa ja käyttöönotossa.

Tuotokset

Toimiaika

KATI-ohjelma toteutettiin vuosina 2020–2023. 

Toimijat

Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Ohjelma toteutettiin alueellisilla hankkeilla:

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Heidi Anttila
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Elli Alarotu

Luotu

01.09.2021

Viimeksi muokattu

28.09.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Teknologian hyödyntäminen kotona asumisessa ja kotiin tuotavissa palveluissa on osa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista.

Väestön ikääntymisen ennakoidaan kasvattavan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Uudistukset ovat tarpeen kustannusten nousun hillitsemiseksi. Palvelujen integraatio, yhteentoimivuus tai yhteistyössä tehtävien palvelujen kehittäminen on vielä alkutaipaleella.

KATI-ohjelma toteuttaa hallitusohjelman ikäystävällisyyden edistämisen tavoitteita. Se on osa STM:n Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelmaa, joka kokoaa yhteen ja koordinoi alan kehitystä. KATI-ohjelmassa hyödynnetään Hyteairo-ohjelmassa valmisteltua KATI-toimintamalli-  ja tietojärjestelmäehdotusta.

Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteena on edistää teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten itsenäisessä kotona asumisessa, kotiin tuotavissa palveluissa ja kotihoidossa. 

Tavoitteena on yhdenmukaistaa sote-alueiden käytäntöjä ja ratkaisuja ja edistää toimijoiden yhteistyötä teknologiaratkaisujen valinnassa ja käyttöönoton suunnittelussa. Ohjelmassa kehitetään kansallinen koordinaatiomalli, jolla kotona asumisen teknologiaa pilotoivien alueiden yhteistyötä voidaan jatkossa tukea pysyvästi.

KATI-ohjelman tavoitteet:

 1. Kotona asumisen toimintamalleja ja palveluita uudistetaan teknologian avulla. Näin voidaan 
  • ylläpitää kotona asuvien iäkkäiden toimintakykyä ja hyvinvointia
  • tukea itsenäistä ja turvallista asumista
  • edistää kotiin tuotavia palveluita 
  • lisätä kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia ja vähentää heidän kuormitustaan. 
 2. Uusia teknologioita kehitetään, pilotoidaan ja otetaan käyttöön sote-alueilla yhdessä, systemaattisesti ja kansallisesti koordinoidusti.
 3. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja käyttö lisää hyvinvointia ja hillitsee sote-kustannuksia. 
 4. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja käyttö edistää yritys-, innovaatio- ja liiketoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. 
 5. Kansallisen koordinaation toimintamalli tukee sote-toimijoiden ja yritysten yhteistyötä teknologioiden pilotoinnissa ja käyttöönotossa.
   
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

KATI-ohjelman lopputuloksena syntyy:

 • Koordinaation  toimintamalli kansalliseen käyttöön
 • KATI-hankkeissa kehitetyt toimintamallit 
 • Analyysit KATI-hankkeissa käyttöotettujen teknologioiden vaikutuksista

Tuloksia voidaan hyödyntää muissa tutkimushankkeissa tai käytännön sovelluksissa niin julkishallinnossa kuin yksityiselläkin puolella. 
 

Tuotokset ja tulokset

KATI-ohjelman arviointi jakaantuu kahteen osaan: 

A) Yhteinen, keskitetty tiedonkeruu, josta vastaa THL ja VTT

B) KATI-hankkeiden itsearviointi, josta vastaavat KATI-hankkeet.