Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa. 

Ohjelma toteutetaan alueellisilla hankkeilla, joissa hyödynnetään KATI-toimintamallia.

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma
Lyhyt kuvaus

KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa. 

Ohjelma toteutetaan alueellisilla hankkeilla, joissa hyödynnetään KATI-toimintamallia.

 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa. Tavoitteena on parantaa teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa.

Ohjelma toteutetaan alueellisilla hankkeilla, joissa hyödynnetään KATI-toimintamallia.

Ohjelmassa kehitetään toimintamalli, jonka avulla kotona asumisen teknologioiden käyttöönottoa voidaan koordinoida kansallisesti.  

 

Toimiaika

KATI-ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2023. 

Alueelliset KATI-hankkeet toteutetaan vuosina 2021–2022. 

Toimijat
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Heidi Anttila
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Elli Alarotu

Luotu

01.09.2021

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Teknologian hyödyntäminen kotona asumisessa ja kotiin tuotavissa palveluissa on osa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista.

Väestön ikääntymisen ennakoidaan kasvattavan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Uudistukset ovat tarpeen kustannusten nousun hillitsemiseksi. Palvelujen integraatio, yhteentoimivuus tai yhteistyössä tehtävien palvelujen kehittäminen on vielä alkutaipaleella.

KATI-ohjelma toteuttaa hallitusohjelman ikäystävällisyyden edistämisen tavoitteita. Se on osa STM:n Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelmaa, joka kokoaa yhteen ja koordinoi alan kehitystä. KATI-ohjelmassa hyödynnetään Hyteairo-ohjelmassa valmisteltua KATI-toimintamalli-  ja tietojärjestelmäehdotusta.

Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteena on edistää teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten itsenäisessä kotona asumisessa, kotiin tuotavissa palveluissa ja kotihoidossa. 

Tavoitteena on yhdenmukaistaa sote-alueiden käytäntöjä ja ratkaisuja ja edistää toimijoiden yhteistyötä teknologiaratkaisujen valinnassa ja käyttöönoton suunnittelussa. Ohjelmassa kehitetään kansallinen koordinaatiomalli, jolla kotona asumisen teknologiaa pilotoivien alueiden yhteistyötä voidaan jatkossa tukea pysyvästi.

KATI-ohjelman tavoitteet:

 1. Kotona asumisen toimintamalleja ja palveluita uudistetaan teknologian avulla. Näin voidaan 
  • ylläpitää kotona asuvien iäkkäiden toimintakykyä ja hyvinvointia
  • tukea itsenäistä ja turvallista asumista
  • edistää kotiin tuotavia palveluita 
  • lisätä kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia ja vähentää heidän kuormitustaan. 
 2. Uusia teknologioita kehitetään, pilotoidaan ja otetaan käyttöön sote-alueilla yhdessä, systemaattisesti ja kansallisesti koordinoidusti.
 3. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja käyttö lisää hyvinvointia ja hillitsee sote-kustannuksia. 
 4. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja käyttö edistää yritys-, innovaatio- ja liiketoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. 
 5. Kansallisen koordinaation toimintamalli tukee sote-toimijoiden ja yritysten yhteistyötä teknologioiden pilotoinnissa ja käyttöönotossa.
   
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

KATI-ohjelman lopputuloksena syntyy:

 • Koordinaation rahoitus- ja toimintamalli kansalliseen käyttöön
 • KATI-hankkeissa kehitetyt toimintamallit yhteiseen käyttöön
 • Analyysit KATI-hankkeissa käyttöotettujen teknologioiden vaikutuksista kaikkien käyttöön

Tuloksia voidaan hyödyntää muissa tutkimushankkeissa tai käytännön sovelluksissa niin julkishallinnossa kuin yksityiselläkin puolella. 
 

Aihealueet

Hyvinvointiteknologia Ikääntyminen Kotihoito Kotona asuminen Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Ilmiöt

Robotisaatio ja tekoäly Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia