Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)

POTKA:n tavoitteena on: 1) lisätä sote-järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä 2) lisätä potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita 3) pohtia, ennakoida ja jakaa tietoa terveyskysymyksistä 4) tuoda kansalaisten ja järjestöjen ääni sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Verkoston toimintaa koordinoi SOSTE, jossa yhteyshenkilönä on erityisasiantuntija Päivi Opari. Puheenjohtajana toimii Ilkka Repo Keliakialiitosta ja varapuheenjohtajana Minna Anttonen Suomen Syöpäpotilaat ry:stä.

Verkosto on avoin järjestötoimijoille, tervetuloa mukaan!

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)
Lyhyt kuvaus

POTKA:n tavoitteena on: 1) lisätä sote-järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä 2) lisätä potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita 3) pohtia, ennakoida ja jakaa tietoa terveyskysymyksistä 4) tuoda kansalaisten ja järjestöjen ääni sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Verkoston toimintaa koordinoi SOSTE, jossa yhteyshenkilönä on erityisasiantuntija Päivi Opari. Puheenjohtajana toimii Ilkka Repo Keliakialiitosta ja varapuheenjohtajana Minna Anttonen Suomen Syöpäpotilaat ry:stä.

Verkosto on avoin järjestötoimijoille, tervetuloa mukaan!

Toimiaika

Verkosto on perustettu vuonna 2014.

Toimijat
 1. ADHD-liitto
 2. Aivoliitto
 3. Aivovammaliitto
 4. Allergia- iho- ja astmaliitto
 5. Autismiliitto
 6. Crohn ja Colitis ry
 7. Epilepsialiitto
 8. Finnilco
 9. Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
 10. Hengitysliitto
 11. Invalidiliitto
 12. Kehitysvammaisten Tukiliitto
 13. Keliakialiitto
 14. Kuuloliitto
 15. Kuurojen liitto
 16. Lihastautiliitto
 17. Mielenterveyden keskusliitto
 18. Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
 19. Muistiliitto
 20. Munuais- ja maksaliitto
 21. Naistenkartano
 22. Neuroliitto
 23. Näkövammaisten liitto
 24. Psoriasisliitto
 25. Selkäliitto
 26. Suomen CP-liitto
 27. Suomen Diabetesliitto
 28. Suomen Kilpirauhasliitto
 29. Suomen Kipu ry
 30. Suomen Luustoliitto
 31. Suomen Migreeniyhdistys
 32. Suomen Nivelyhdistys
 33. Suomen Parkinsonliitto
 34. Suomen Polioliitto
 35. Suomen Reumaliitto
 36. Suomen Suolistosyöpäyhdistys Colores
 37. Suomen Sydänliitto
 38. Suomen Syöpäpotilaat ry
 39. Suomen Syöpäyhdistys
 40. Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto
 41. Tapaturma- ja sairausinvalidienliitto
 42. Tunne Rintasi ry
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Opari
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.opari@soste.fi

Tekijä

Päivi Opari

Luotu

16.06.2020

Viimeksi muokattu

28.10.2020

Aihealueet

Potilasturvallisuus

Ilmiöt

Terveyserojen kasvaminen Verkostomainen valta voimistuu