Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)

POTKA:n tavoitteena on: 1) lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä 2) lisätä potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita 3) pohtia, ennakoida ja jakaa tietoa terveyskysymyksistä 4) tuoda kansalaisten ja järjestöjen ääni sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Verkoston toimintaa koordinoi SOSTE, jossa yhteyshenkilönä on erityisasiantuntija Päivi Opari. Puheenjohtajana toimii Sanna Kaijanen Kuuloliitosta ja varapuheenjohtajana Minna Anttonen Suomen Syöpäpotilaat ry:stä.

Verkosto on avoin järjestötoimijoille, tervetuloa mukaan!

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)
Lyhyt kuvaus

POTKA:n tavoitteena on: 1) lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä 2) lisätä potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita 3) pohtia, ennakoida ja jakaa tietoa terveyskysymyksistä 4) tuoda kansalaisten ja järjestöjen ääni sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Verkoston toimintaa koordinoi SOSTE, jossa yhteyshenkilönä on erityisasiantuntija Päivi Opari. Puheenjohtajana toimii Sanna Kaijanen Kuuloliitosta ja varapuheenjohtajana Minna Anttonen Suomen Syöpäpotilaat ry:stä.

Verkosto on avoin järjestötoimijoille, tervetuloa mukaan!

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

POTKA:n tavoitteena on: 1) lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä 2) lisätä potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita 3) pohtia, ennakoida ja jakaa tietoa terveyskysymyksistä 4) tuoda kansalaisten ja järjestöjen ääni sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Puheenjohtajana toimii Sanna Kaijanen Kuuloliitosta ja varapuheenjohtajana Minna Anttonen Suomen Syöpäpotilaat ry:stä.

Verkosto on avoin järjestötoimijoille, tervetuloa mukaan!

Toimiaika

Verkosto on perustettu vuonna 2014.

Toimijat
 1. ADHD-liitto
 2. Aivoliitto
 3. Aivovammaliitto
 4. Allergia- iho- ja astmaliitto
 5. Autismiliitto
 6. Epilepsialiitto
 7. Finnilco
 8. Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
 9. HARSO ry
 10. Hengityslaitepotilaat ry
 11. Hengitysliitto
 12. IBD ja muut suolistosairaudet ry
 13. Invalidiliitto
 14. Kehitysvammaisten Tukiliitto
 15. Keliakialiitto
 16. Kuuloliitto
 17. Kuurojen liitto
 18. Lihastautiliitto
 19. Liikehäiriösairauksien liitto
 20. Mielenterveyden keskusliitto
 21. Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
 22. Muistiliitto
 23. Munuais- ja maksaliitto
 24. Naistenkartano
 25. Neuroliitto
 26. Näkövammaisten liitto
 27. Oikeus arvokkaaseen kuolemaan ry
 28. Psoriasisliitto
 29. Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry
 30. Selkäliitto
 31. Suomen CP-liitto
 32. Suomen Diabetesliitto
 33. Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
 34. Suomen Kilpirauhasliitto
 35. Suomen Kipu ry
 36. Suomen Luustoliitto
 37. Suomen Migreeniyhdistys
 38. Suomen Nivelyhdistys
 39. Suomen Polioliitto
 40. Suomen Reumaliitto
 41. Suomen Suolistosyöpäyhdistys Colores
 42. Suomen Sydänliitto
 43. Suomen Syöpäpotilaat ry
 44. Suomen Syöpäyhdistys
 45. Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto
 46. Tapaturma- ja sairausinvalidienliitto
 47. Tunne Rintasi ry
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Opari
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.opari@soste.fi

Tekijä

Päivi Opari

Luotu

16.06.2020

Viimeksi muokattu

14.09.2022
POTKAn järjestöt ja niiden jäsenmäärä

Aihealueet

Potilasturvallisuus

Ilmiöt

Terveyserojen kasvaminen Verkostomainen valta voimistuu