Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)

POTKA:n tavoitteena on: 1) lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä 2) lisätä potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita 3) pohtia, ennakoida ja jakaa tietoa terveyskysymyksistä 4) tuoda kansalaisten ja järjestöjen ääni sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Verkoston toimintaa koordinoi SOSTE, jossa yhteyshenkilönä on erityisasiantuntija Päivi Opari. Puheenjohtajana toimii Sanna Kaijanen Kuuloliitosta ja varapuheenjohtajana Minna Anttonen Suomen Syöpäpotilaat ry:stä.

Verkosto on avoin järjestötoimijoille, tervetuloa mukaan!

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)
Lyhyt kuvaus

POTKA:n tavoitteena on: 1) lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä 2) lisätä potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita 3) pohtia, ennakoida ja jakaa tietoa terveyskysymyksistä 4) tuoda kansalaisten ja järjestöjen ääni sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Verkoston toimintaa koordinoi SOSTE, jossa yhteyshenkilönä on erityisasiantuntija Päivi Opari. Puheenjohtajana toimii Sanna Kaijanen Kuuloliitosta ja varapuheenjohtajana Minna Anttonen Suomen Syöpäpotilaat ry:stä.

Verkosto on avoin järjestötoimijoille, tervetuloa mukaan!

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

POTKA:n tavoitteena on: 1) lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä 2) lisätä potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita 3) pohtia, ennakoida ja jakaa tietoa terveyskysymyksistä 4) tuoda kansalaisten ja järjestöjen ääni sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Puheenjohtajana toimii Sanna Kaijanen Kuuloliitosta ja varapuheenjohtajana Minna Anttonen Suomen Syöpäpotilaat ry:stä.

Verkosto on avoin järjestötoimijoille, tervetuloa mukaan!

Toimiaika

Verkosto on perustettu vuonna 2014.

Toimijat
 1. ADHD-liitto
 2. Aivoliitto
 3. Aivovammaliitto
 4. Allergia- iho- ja astmaliitto
 5. Autismiliitto
 6. Crohn ja Colitis ry
 7. Epilepsialiitto
 8. Exitus ry
 9. Finnilco
 10. Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
 11. Hengityslaitepotilaat ry
 12. Hengitysliitto
 13. Invalidiliitto
 14. Kehitysvammaisten Tukiliitto
 15. Keliakialiitto
 16. Kuuloliitto
 17. Kuurojen liitto
 18. Lihastautiliitto
 19. Mielenterveyden keskusliitto
 20. Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
 21. Muistiliitto
 22. Munuais- ja maksaliitto
 23. Naistenkartano
 24. Neuroliitto
 25. Näkövammaisten liitto
 26. Psoriasisliitto
 27. Selkäliitto
 28. Suomen CP-liitto
 29. Suomen Diabetesliitto
 30. Suomen Kilpirauhasliitto
 31. Suomen Kipu ry
 32. Suomen Luustoliitto
 33. Suomen Migreeniyhdistys
 34. Suomen Nivelyhdistys
 35. Suomen Parkinsonliitto
 36. Suomen Polioliitto
 37. Suomen Reumaliitto
 38. Suomen Suolistosyöpäyhdistys Colores
 39. Suomen Sydänliitto
 40. Suomen Syöpäpotilaat ry
 41. Suomen Syöpäyhdistys
 42. Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto
 43. Tapaturma- ja sairausinvalidienliitto
 44. Tunne Rintasi ry
Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Opari
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.opari@soste.fi

Tekijä

Päivi Opari

Luotu

16.06.2020

Viimeksi muokattu

03.02.2021

Aihealueet

Potilasturvallisuus

Ilmiöt

Terveyserojen kasvaminen Verkostomainen valta voimistuu