RAI-järjestelmän käyttöönotto palvelunjärjestäjälle ja palveluntuottajalle on THL:n suosittelema malli siihen, miten organisaatio ottaa RAI-järjestelmän käyttöönsä. Kokonaisuus sisältää lisäksi palvelunjärjestäjien esimerkkejä mallin toteutuksesta. THL:n suosittelema RAI-käyttöönoton toimintamalli sekä palvelunjärjestäjien toimintamallit RAI-käyttöönottoon  

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
RAI-järjestelmän käyttöönotto
Lyhyt kuvaus

RAI-järjestelmän käyttöönotto palvelunjärjestäjälle ja palveluntuottajalle on THL:n suosittelema malli siihen, miten organisaatio ottaa RAI-järjestelmän käyttöönsä. Kokonaisuus sisältää lisäksi palvelunjärjestäjien esimerkkejä mallin toteutuksesta. THL:n suosittelema RAI-käyttöönoton toimintamalli sekä palvelunjärjestäjien toimintamallit RAI-käyttöönottoon  

 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on, että THL tarjoaa tietoa ja tukea RAI-välineistön käyttöön THL:n luoman toimintamallin avulla, THL:n suosittelema RAI-käyttöönottomalli. Toimintamalli on kehitetty eri organisaatioissa toteutuneita RAI-välineistön käyttöönottoja hyödyntäen.  THL:n toimintamallin toimivuutta testattiin RAI-käyttöönoton implementointihankkeessa vuosina 2021-2022 Satakunnassa, Siun sotessa sekä Lapin kahdeksassa kunnassa ja yhdessä kuntayhtymässä palvelunjärjestäjä näkökulmasta, palvelujärjestäjien toimintamallit.

Organisaatiot voivat toteuttaa THL:n toimintamallia RAI-käyttöönotossa. Organisaatio luo ja ylläpitää toiminnallisia rakenteita RAI-käyttöönotossa, jotka tukevat RAI-osaamisen vahvistumista ja asiantuntijuuden syventymistä sekä RAI-tiedon käyttämistä asiakkaiden hoidossa ja palveluissa sekä toiminnan tarkastelussa. RAI-välineistön käyttöönotto on usean kuukauden mittainen prosessi.  

Kokonaisuuden tarkoituksena on vertaiskehittäminen, joka tarkoittaa parhaimmista käytännöistä oppimista ja yhdessä tekemistä. Kansallisen RAI-välineistön käyttöönoton tavoitteena on lisätä iäkkäiden henkilöiden yhdenvertaisuutta palveluissa. Posteri Iäkkäiden henkilöiden yhdenvertaisuus palveluissa - toimintamalli RAI-järjestelmän käyttöönottoon iäkkäiden palveluissa  

 

Toimiaika

THL:n malli on pysyvä. 

Toimijat

Mallia toimeenpanoa toteuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjät ja tuottajat.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Rauha Heikkilä
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
rauha.heikkila@thl.fi

Tekijä

Rauha Heikkilä

Luotu

19.08.2020

Viimeksi muokattu

24.11.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Vanhuspalvelulain tavoitteena on iäkkään väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen, palveluita tarvitsevien iäkkäiden henkilöiden palvelujen huolellinen suunnittelu ja kohdentaminen heidän tarpeidensa mukaan sekä annettavien palvelujen laadun varmistaminen. Vanhuspalvelulakiin tehdyt päivitykset tarkoittavat, että iäkkäiden säännöllisissä palveluissa ja asiakasohjauksessa RAI-arviointivälineistön käyttö tulee lakisääteiseksi eli velvoittavaksi1.4.2023 alkaen.

Asiakkaan palvelutarpeiden järjestelmällinen, moniulotteinen selvittäminen RAI (Resident Assessment Instrument) -arviointivälineistöllä noudattaa gerontologisen kokonaisarvioinnin ja palvelutarpeiden selvittämisen periaatteita. Asiakkaan RAI-arviointitieto antaa kattavan kuvan asiakkaan tilanteesta, kuten toimintakyvystä, terveydentilasta, palveluntarpeesta ja voimavaroista.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Kokonaisuuden tavoitteena on, että THL:n mallin lisäksi palvelunjärjestäjän toteuttamat toimintamallit  auttavat hyvinvointialuetta ja palveluntuottajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan RAI-arviointijärjestelmän käyttöönottoa. RAI-järjestelmän täysimittainen hyöty syntyy monella tasolla. Kun RAI-välineistö on käytössä kaikkialla, iäkkään henkilön palvelutarpeet selvitetään laaja-alaisesti ja järjestelmällisesti koko maassa yhtenäisellä tavalla.  Samalla syntyy yhtenäinen kieli, mikä tukee ammatillista osaamista ja työssä kehittymistä. Järjestelmällisestä, rakenteisesti kirjatusta tiedosta syntyy vertailutietoa käytettäväksi lähijohtamisessa, palvelujen järjestämisessä ja valtakunnallisessa ohjaus- ja arviointitoiminnassa.

Kansallisen käytön myötä tulee yhä tärkeämmäksi, että RAI-arviointien tiedot ovat käytettävissä integroidussa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjussa.  

Aihealueet