Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projekti

Lyhyt kuvaus

Projektissa THL kehittää yhdessä hyvinvointialueiden edustajien ja rakenteellisen sosiaalityön kansallisen verkoston kanssa

  • rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon mallin ja
  • hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohjan.

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projekti on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa:

  • Pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 
  • Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator