Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projekti

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projektissa THL kehittää ja mallintaa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa tavan, jolla rakenteellisen sosiaalityön tieto tuotetaan yhtenäisellä ja vertailukelpoisella tavalla hyvinvointialueilta kansalliselle tasolle, sekä alueellisen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman.   

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projekti on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa:

  • Pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 
  • Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projekti
Lyhyt kuvaus

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projektissa THL kehittää ja mallintaa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa tavan, jolla rakenteellisen sosiaalityön tieto tuotetaan yhtenäisellä ja vertailukelpoisella tavalla hyvinvointialueilta kansalliselle tasolle, sekä alueellisen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman.   

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projekti on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa:

  • Pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 
  • Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. 
Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Projektin tarkoituksena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä osana sosiaalihuollon kehittämistä sekä tietojohtamista yhteneväisesti sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projektissa THL kehittää ja mallintaa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa tavan, jolla rakenteellisen sosiaalityön tieto tuotetaan yhtenäisellä ja vertailukelpoisella tavalla hyvinvointialueilta kansalliselle tasolle, sekä alueellisen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman.   

Projektin keskeiset tavoitteet vuosina 2022–2023  

  • Suunnitellaan pienimuotoinen rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin (tietotuotannon) malli ja pilotoidaan sitä. 
  • Mallinnetaan pilotti kansallisia tietotarvemäärittelyjä, tiedonhallintaratkaisuja ja tietorakenteita hyödyntäen.  
  • Analysoidaan pilotin tulokset ja laaditaan jatkosuunnitelma vuosille 2024–2025 rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin laajentamista varten.  
  • Mallinnetaan rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin alueellisen toteutussuunnitelman pohja ja aloitetaan suunnitelmien laatiminen.   

Hankealueet saavat tukea pilotointiin ja toteutussuunnitelmien laadintaan THL:n ylläpitämästä rakenteellisen sosiaalityön kehittäjäverkostosta. 

Toimiaika

26.8.2022-31.12.2025

Toimijat

THL, hyvinvointialueet ja rakenteellisen sosiaalityön kansallinen verkosto 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Vappu Koskinen, Ulla Hakola
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Vappu Koskinen

Luotu

20.01.2023

Viimeksi muokattu

17.05.2023