Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projekti

Projektissa THL kehittää yhdessä hyvinvointialueiden edustajien ja rakenteellisen sosiaalityön kansallisen verkoston kanssa

  • rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon mallin ja
  • hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohjan.

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projekti on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa:

  • Pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 
  • Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projekti
Lyhyt kuvaus

Projektissa THL kehittää yhdessä hyvinvointialueiden edustajien ja rakenteellisen sosiaalityön kansallisen verkoston kanssa

  • rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon mallin ja
  • hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohjan.

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projekti on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa:

  • Pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 
  • Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. 
Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Projektin tarkoituksena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä osana sosiaalihuollon kehittämistä sekä tietojohtamista yhteneväisesti sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

Tavoitteet

1. Rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon malli
2. Hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohja

Rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon tavoitteena on tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisesti tietoa hyvinvointialueiden sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeista ja tarpeiden yhteiskunnallisista yhteyksistä. Kansallisella tietotuotannolla tavoitellaan yhteismitallista ja hyvinvointialueiden vertailun mahdollistavaa rakenteellisen sosiaalityön tietoa. Projektin aikana valmistuu rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon malli. Tietotuotannon suunnittelutyö toteutetaan ilmiölähtöisesti, jolloin yksittäisten asioiden ja havaintojen sijaan tarkastellaan kokonaisuuksia.

Hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelmassa puolestaan kuvataan, miten rakenteellisen sosiaalityön keinoin tuotettua tietoa hyödynnetään sosiaalihuollon kehittämisessä, tietojohtamisessa ja osana alueen johtamiskäytäntöjä. Projektin aikana valmistuu hyvinvointialueen toteutussuunnitelman mallipohja. Hyvinvointialueet laativat alueellisen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohjan mukaisesti. Alueelliseen toteutussuunnitelmaan tulee sisällyttää kansallisen tietotuotannon mallin toimeenpano koko hyvinvointialueella.

Toimiaika

26.8.2022-31.12.2025

Toimijat

THL, hyvinvointialueet ja rakenteellisen sosiaalityön kansallinen verkosto 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Vappu Koskinen, Ulla Hakola
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Vappu Koskinen

Luotu

20.01.2023

Viimeksi muokattu

25.03.2024