Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projekti

Projektissa THL kehittää yhdessä hyvinvointialueiden edustajien ja rakenteellisen sosiaalityön kansallisen verkoston kanssa

  • rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon mallin ja
  • hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohjan.

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projekti on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa:

  • Pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 
  • Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.