Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa

Lyhyt kuvaus

Toipumisorientaatiolla mielenterveystyössä pyritään löytämään ja kehittämään  kokemusasiantuntijuuteen, vertaisuuteen ja moniammatillisuuteen perustuvia työmenetelmiä, käytäntöjä ja palvelukokonaisuuksia. 

Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuu positiivinen mielenterveys, osallisuus, voimavarat, toivo ja elämän merkityksellisyys. Recovery-ajattelu uudistaa käsitykset mielenterveydestä, kuntoutumisesta, ihmisyydestä ja asiantuntijuudesta sekä vahvistaa palveluiden yhteyttä ihmisen arkeen, verkostoihin ja yhteisöihin.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Administrator
Mielenterveyden keskusliitto
Administrator
Lapin sairaanhoitopiiri
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Lapin yliopisto
Administrator
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Administrator
Administrator
Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami ry
Administrator
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Administrator