Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa

Toipumisorientaatiolla mielenterveystyössä pyritään löytämään ja kehittämään  kokemusasiantuntijuuteen, vertaisuuteen ja moniammatillisuuteen perustuvia työmenetelmiä, käytäntöjä ja palvelukokonaisuuksia. 

Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuu positiivinen mielenterveys, osallisuus, voimavarat, toivo ja elämän merkityksellisyys. Recovery-ajattelu uudistaa käsitykset mielenterveydestä, kuntoutumisesta, ihmisyydestä ja asiantuntijuudesta sekä vahvistaa palveluiden yhteyttä ihmisen arkeen, verkostoihin ja yhteisöihin.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveyspalvelut
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Asiakasosallisuus
Koulutuspalvelut
Mielenterveyspalvelut