Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo KUVA

Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän arvioinnin ja ohjauksen perusta. KUVA-mittaristo on yhtenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä laajan asiantuntijajoukon luoma noin 500 indikaattorin kokonaisuus.

STM:n asettama vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmä (KUVA-ryhmä) hallinnoi mittaristoa ja päättää sen sisällöstä. Mittariston tuotannosta ja raportoinnista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

KUVA-mittariston raportointi on jaettu eri alustoille. KUVA-mittariston pääverkkosivu on thl.fi/arviointi, jossa kuvataan mittariston hallinta- ja muutosehdotusprosessi. Mittaristokokonaisuus, muutospäätökset sekä KUVA-ryhmän käsittelyssä olevat muutosehdotukset raportoidaan Innokylässä. KUVA-mittareiden tietosisällöt ja arvot esitetään Tietoikkunassa thl.fi/tietoikkuna. Ne ovat saatavissa ja poimittavissa avoimen rajapinnan avulla myös Sotkanetistä sotkanet.fi.
 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator