Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo KUVA

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän arvioinnin ja ohjauksen perusta. KUVA-mittaristo on yhtenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä laajan asiantuntijajoukon luoma noin 500 indikaattorin kokonaisuus.

STM:n asettama vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmä (KUVA-ryhmä) hallinnoi mittaristoa ja päättää sen sisällöstä. Mittariston tuotannosta ja raportoinnista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

KUVA-mittariston raportointi on jaettu eri alustoille. KUVA-mittariston pääverkkosivu on thl.fi/arviointi. Muutokset mittaristokokonaisuuteen raportoidaan Innokylässä. KUVA-mittareiden tietosisällöt ja arvot esitetään Tietoikkunassa thl.fi/tietoikkuna
 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo KUVA
Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän arvioinnin ja ohjauksen perusta. KUVA-mittaristo on yhtenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä laajan asiantuntijajoukon luoma noin 500 indikaattorin kokonaisuus.

STM:n asettama vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmä (KUVA-ryhmä) hallinnoi mittaristoa ja päättää sen sisällöstä. Mittariston tuotannosta ja raportoinnista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

KUVA-mittariston raportointi on jaettu eri alustoille. KUVA-mittariston pääverkkosivu on thl.fi/arviointi. Muutokset mittaristokokonaisuuteen raportoidaan Innokylässä. KUVA-mittareiden tietosisällöt ja arvot esitetään Tietoikkunassa thl.fi/tietoikkuna
 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Mittaristoa käytetään THL:n vuosittaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntija-arvioiden kirjoittamiseen, sekä palvelujärjestelmän ohjaamiseen ja johtamiseen. Mittaristoa kehitetään muuttuvien tarpeiden mukaan.

Mittaristo tarjoaa tietoa väestön:

 • hyvinvoinnin ja terveyden tilasta
 • hoidon ja palvelujen tarpeesta
 • palveluista ja palvelu- ja hoitoprosesseista
 • palvelujen saatavuudesta
 • kustannuksista sekä
 • palvelujen laadusta.

THL tuottaa merkittävän osan tiedoista, joita tarvitaan indikaattorien tuottamisessa. Muita keskeisiä organisaatioita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruussa ovat Tilastokeskus, Kela ja Valvira. 

Toimiaika

KUVA-mittaristoa on kehitetty vuodesta 2017 ja sen ensimmäinen versio valmistui vuonna 2019. Mittaristoa kehitetään edelleen jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Toimijat

KUVA-ryhmässä ovat edustettuina seuraavat tahot:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Valtiovarainministeriö
 • Kansaneläkelaitos
 • Kuntaliitto
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valvira
 • Alueelliset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot

KUVA-ryhmä hyödyntää laajasti päätöksenteossaan asiantuntijoita ja organisaatioita edellä mainittujen toimijoiden lisäksi.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tuuli Suomela
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Tuuli Suomela

Luotu

03.03.2021

Viimeksi muokattu

25.10.2021