Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo KUVA

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän arvioinnin ja ohjauksen perusta. KUVA-mittaristo on yhtenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä laajan asiantuntijajoukon luoma noin 500 indikaattorin kokonaisuus.

STM:n asettama vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmä (KUVA-ryhmä) hallinnoi mittaristoa ja päättää sen sisällöstä. Mittariston tuotannosta ja raportoinnista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

KUVA-mittariston raportointi on jaettu eri alustoille. KUVA-mittariston pääverkkosivu on thl.fi/arviointi, jossa kuvataan mittariston hallinta- ja muutosehdotusprosessi. Mittaristokokonaisuus, muutospäätökset sekä KUVA-ryhmän käsittelyssä olevat muutosehdotukset raportoidaan Innokylässä. KUVA-mittareiden tietosisällöt ja arvot esitetään Tietoikkunassa thl.fi/tietoikkuna. Ne ovat saatavissa ja poimittavissa avoimen rajapinnan avulla myös Sotkanetistä sotkanet.fi.
 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Kustannusvaikuttavuus