Lyhyt kuvaus

Verkosto (THL) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Kirjaamisen ja tiedon laadun -projektia.  Verkosto on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen, kansallinen, koordinoiva ja vuorovaikutukseen pohjautuva verkosto. Kukin mukana oleva taho huolehtii oman organisaation tiedonkulusta suhteessa kansalliseen verkostoon. Kukin jäsen edustaa omaa organisaatiotaan verkostossa ja sama toisin päin eli kukin jäsen edustaa kansallista verkostoa omassa organisaatiossaan. Kukin jäsen tuo oman alueen tilannettaan esille verkoston kautta, jotta yhteiskehittäminen mahdollistuu.

Verkostossa on yhdyshenkilöt hyvinvointialueittain/ organisaatioittain (1-2 hlöä) ja varahenkilöt. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Jäsen
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Jäsen
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Jäsen
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Jäsen
Etelä-Savon hyvinvointialue
Jäsen
Keski-Suomen hyvinvointialue
Jäsen
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Jäsen
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Jäsen
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Jäsen
Satakunnan hyvinvointialue
Jäsen
Helsingin kaupunki
Jäsen
Pirkanmaan hyvinvointialue
Jäsen
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Jäsen
Keski-Suomen hyvinvointialue
Jäsen
Pirkanmaan hyvinvointialue
Jäsen
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Jäsen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Jäsen
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Jäsen