Verkosto (THL) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Kirjaamisen ja tiedon laadun -projektia.  Verkosto on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen, kansallinen, koordinoiva ja vuorovaikutukseen pohjautuva verkosto. Kukin mukana oleva taho huolehtii oman organisaation tiedonkulusta suhteessa kansalliseen verkostoon. Kukin jäsen edustaa omaa organisaatiotaan verkostossa ja sama toisin päin eli kukin jäsen edustaa kansallista verkostoa omassa organisaatiossaan. Kukin jäsen tuo oman alueen tilannettaan esille verkoston kautta, jotta yhteiskehittäminen mahdollistuu.

Verkostossa on yhdyshenkilöt hyvinvointialueittain/ organisaatioittain (1-2 hlöä) ja varahenkilöt. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Vaikuttavuus
RRP

Kestävän kasvun Satakunta kansikuva
Toimintamalli
Vaikuttavuus
Verkostot
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
RRP

Keski-Suomen hyvinvointialueen logo
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Tiedonhallinta
Sosiaaliala
RRP
Tietojohtaminen

Itä-Uusimaa
Toimintamalli
RRP
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
Rakenteellinen sosiaalityö
Monialaisuus

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha -logo, Suomen kestävän kasvun ohjelma -logo ja Euroopan unionin rahoittama -logo
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Tiedonhallinta
Verkostot
Vaikuttavuus
RRP

Etelä-Savon hyvinvointialue (Eloisa)
Toimintamalli
Aluekehitys
Kestävä kehitys
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Tiedonhallinta

Pohjanmaan hyvinvointialueen kartta
Toimintamalli
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Verkostot

Etelä-Karjalan hyvinvointialue HAPPEE2
Toimintamalli
RRP
Vaikuttavuus
Tietojohtaminen
Prosessien kehittäminen

Hyvaks
Toimintamalli
Tiedonhallinta
Verkostot
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
RRP

Hyvaks_logo
Toimintamalli
Verkostot
Terveydenhuolto
Tiedonhallinta
Kestävä kehitys
Aluekehitys

Toimintamalli
Tietojohtaminen
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Tiedonhallinta