TEKE-koulutus (Terveyskeskusten kehittäjäosaamisen koulutus)

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi Taysin erityisvastuualueen terveyskeskusten kehittäjäosaamisen koulutusta (TEKE). Koulutus koostuu 2+2+2+1 lähipäivästä sekä välitehtävistä. Koulutuksen punaisena lankana on osallistujien oman organisaation tarpeesta lähtevä ja yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävä kehittämistyö. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
TEKE-koulutus (Terveyskeskusten kehittäjäosaamisen koulutus)
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi Taysin erityisvastuualueen terveyskeskusten kehittäjäosaamisen koulutusta (TEKE). Koulutus koostuu 2+2+2+1 lähipäivästä sekä välitehtävistä. Koulutuksen punaisena lankana on osallistujien oman organisaation tarpeesta lähtevä ja yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävä kehittämistyö. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tarkoitus:

Kehittäjäosaamisen ja kehittämisen rakenteiden vahvistaminen Taysin erityisvastuualueen terveyskeskuksissa.

Tavoitteet:

- Terveyskeskusten johto ymmärtää kehittämisen merkityksen omassa yksikössään ja mahdollistaa

   kehittämistyön antamalla sille riittävän resurssin.

- Johto ja koulutetut kehittäjät luovat positiivisen ilmapiirin yhdessä tekemiselle ja yhdessä

   kehittämiselle.

- Jokaisella työntekijällä on perusosaaminen ja ymmärrys kehittämisestä. Kehittäminen on kaikkien

  toinen työ.

- Kehittämisen tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet määritellään terveyskeskuksen strategiassa.

  Terveyskeskuksiin luodaan kehittämisen pysyvä rakenne, esim. kehittämistiimi.

- Koulutetut kehittäjät osaavat arvioida ja mitata työyhteisön tekemistä, niissä tapahtuvaa

   muutosta sekä raportoida niistä.

- Koulutetut kehittäjät kykenevät jakamaan osaamistaan muille työyksikössään.

- Koulutuksen aikana toteutetaan kehittämistyö. Asiakkaat osallistuvat kehittämiseen.

 

Toimiaika

Koulutus on käynnistynyt vuonna 2013. Vuonna 2021 on käynnissä TEKE VII-kurssi.

Toimijat

TEKE-koulutukseen osallistuu lääkäri-hoitaja tai lääkäri-erityistyöntekijä työpareja Taysin erityisvastuualueen terveyskeskuksista, TEKE VII-kurssille myös lääkäri-hoitaja-sosiaalityöntekijä "kolmikoita". Kouluttajana toimii Taysin erityisvastuualueen kokeneita kehittäjäosaajia. Terveyskeskuksissa kehittämistyöhön osallistuvat myös asiakkaat ja läheiset, työyhteisö, johto, yhteistyökumppanit jne. eli kaikki, joita tavoiteltu muutos koskee.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Riitta Salunen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
riitta.salunen@pshp.fi

Tekijä

Leena Kuusisto

Luotu

13.04.2021

Viimeksi muokattu

22.06.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Terveyskeskusten kehittäjäosaamisen ja kehittämisen rakenteiden vahvistaminen

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Kehittäjäosaamisen lisääntyminen ja kehittämisen rakenteiden vahvistuminen terveyskeskuksissa

Työparit tekevät kehittämistyön koulutuksen aikana ja jatkossa kehittämistyö nivoutuu osaksi terveyskeskusten arkea PDSA-syklin mukaisesti

Tuotokset ja tulokset

TEKE-kurssilaiset esittelevät kehittämistyöstä laaditut posterit viimeisenä lähipäivänä Taysin erityisvastuualueen sote-keskusten johdolle ja kehittäjille

Osallistujilta ja johdolta kootaan systemaattisesti palautetta, jonka pohjalta koulutusta kehitetään edelleen. Vetäjät arvioivat jokaisen koulutuskerran ja TEKE-koulutuksen ohjausryhmä arvioi jokaisen kurssin kokonaisuuden. 

 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

TEKE-osallistujien seurantakyselystä saadaan tietoa kehittäjäosaamisen hyödyntämisestä, kehittämisen rakenteista ja kehittämistyön jatkosta.

Aihealueet

Yhteiskehittäminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön