Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke (2020–2022) osana lastensuojelun monialaista kehittämistä

Lyhyt kuvaus

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke kehitti lastensuojelun monialaista yhteistyötä Länsi-Suomen yhteistyöalueella. Hankkeen tavoitteena oli, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat parempaa tukea koulunkäyntiinsä sekä tarvitsemansa päihde- ja mielenterveyspalvelut. Hankkeessa vahvistettiin monialaista osaamista mm. tukemalla systeemistä työotetta alueella. Lisäksi tavoiteltiin lasten ja nuorten osallisuuden lisääntymistä. 

Hanke toteutettiin kaksikielisenä. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos
Ylläpitäjä
FSKC - Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
Ylläpitäjä
Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA
Ylläpitäjä