Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke (2020–2022) osana lastensuojelun monialaista kehittämistä

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke kehitti lastensuojelun monialaista yhteistyötä Länsi-Suomen yhteistyöalueella. Hankkeen tavoitteena oli, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat parempaa tukea koulunkäyntiinsä sekä tarvitsemansa päihde- ja mielenterveyspalvelut. Hankkeessa vahvistettiin monialaista osaamista mm. tukemalla systeemistä työotetta alueella. Lisäksi tavoiteltiin lasten ja nuorten osallisuuden lisääntymistä. 

Hanke toteutettiin kaksikielisenä. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

TOP-hankkeen logo turkoosilla ja vaaleansinisellä taustalla.
Toimintamalli
Päihdepalvelut
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Arviointi ja tiedonkeruu

TOP-hankkeen logo turkoosilla ja vaaleansinisellä taustalla.
Toimintamalli
Mielenterveys
Lastensuojelu
Yhteiskehittäminen
Moniammatillisuus

TOP-hankkeen logo turkoosilla ja vaaleansinisellä taustalla.
Toimintamalli
Sijaishuolto
Päihdepalvelut
Mielenterveyspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki

TOP-hankkeen logo turkoosilla ja vaaleansinisellä taustalla.
Toimintamalli
Varhaiskasvatus
Perhehoito

TOP-hankkeen logo turkoosilla ja vaaleansinisellä taustalla
Toimintamalli
Sijaishuolto
Terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen