Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke (2020-2022) osana lastensuojelun monialaista kehittämistä

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke kehittää lastensuojelun monialaista yhteistyötä Länsi-Suomen yhteistyöalueella. Hankkeen tavoitteena on, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat parempaa tukea koulunkäyntiinsä sekä tarvitsemansa päihde- ja mielenterveyspalvelut. Hankkeessa vahvistetaan monialaista osaamista mm. tukemalla systeemistä työotetta alueella. Lisäksi tavoitellaan lasten ja nuorten osallisuuden lisääntymistä. 

Hanke on toteutettu kaksikielisenä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke (2020-2022) osana lastensuojelun monialaista kehittämistä
Lyhyt kuvaus

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke kehittää lastensuojelun monialaista yhteistyötä Länsi-Suomen yhteistyöalueella. Hankkeen tavoitteena on, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat parempaa tukea koulunkäyntiinsä sekä tarvitsemansa päihde- ja mielenterveyspalvelut. Hankkeessa vahvistetaan monialaista osaamista mm. tukemalla systeemistä työotetta alueella. Lisäksi tavoitellaan lasten ja nuorten osallisuuden lisääntymistä. 

Hanke on toteutettu kaksikielisenä. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen kehittämistyötä on toteutettu koko Länsi-Suomen yhteistyöalueella sekä alueellisin painotuksin:  Pohjanmaalla lastensuojelun ja päihdepalveluiden yhdyspinta, Satakunnassa lastensuojelun, koulun ja varhaiskasvatuksen yhdyspinta ja Varsinais-Suomessa lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden yhdyspinta.  

Osa hankkeen kehittämistyöstä on toteutunut yhteistyöalueen laajuisena (esim. systeeminen työote, lasten ja nuorten osallisuus, päihdepalveluiden jalkautumisten pilotit).

Hankkeessa on toteutettu seuraavat kehittämiskokonaisuudet: 

 • Nuorten päihdekartoitusten mallinnus Vaasassa (tulossa toimintamallina) 
 • Päihdepalveluiden jalkautumisen pilotti systeemisiin tiimeihin Pietarsaaressa 
 • Työskentelymalli lasten ja nuorten kanssa, kun perheessä on päihdeongelma (tulossa toimintamallina) 
 • Päihdepalveluiden jalkautuminen lastensuojelulaitoksiin Vaasassa, Pännäisissä, Porissa, Turussa ja Salossa
 • MindMe-koulutuskokonaisuus lastensuojelun ja koulun henkilöstölle sekä kuntakohtaiset kehittäjäryhmät Satakunnassa 
 • Hyvinvoinnin juurilla - systeeminen toimintamalli koulussa -kokonaisuus Porissa 
 • Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyömalli Raumalla (tulossa toimintamallina)
 • Sijoitettujen lasten terveystarkastusten mallintaminen Varsinais-Suomessa (tulossa toimintamalllina) 
 • Lastensuojelulaitosten ja psykiatrian osastojen välisen yhteistyön mallinnus Varsinais-Suomessa (tulossa toimintamallina) 
 • Lastensuojelun ja psykiatrian välisen systeemisen verkostotyön kehittäminen Varsinais-Suomessa
Toimiaika

TOP-hanke on yksi viidestä lastensuojelun kehittämishankkeesta, jotka käynnistyivät syksyllä 2020 STM:n rahoituksella. Lastensuojelun monialaisen kehittämisen hankkeiden tavoitteena on parantaa yhteistyötä lastensuojelun yhdyspinnoilla. Laadukas ja lapsen oikeuksien toteutumista tukeva lastensuojelu edellyttää lapsen arjen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisten toimijoiden yhteistyötä. Valtionavustushankkeet ovat osa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman kokonaisuutta.

Lastensuojeluhankkeiden yhteisinä teemoina ovat mm. lastensuojelun systeemisen toimintamallin ja systeemisen ajattelu- ja lähestymistavan kehittäminen ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. 

Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. 

Toimijat

TOP-hankkeen hallinnoija on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy ja sen osatoteuttajina toimivat: 

 • Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC)
 • Sosiaalialan osaamiskeskus Satakunnassa (Pikassos Oy)​
 • Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus (SONet BOTNIA)
 • Porin kaupunki, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö
 • VSSHP Turun yliopistollinen keskussairaala, ​psykiatrian toimialue​
 • Turun kaupunki

Kehittämistyössä on mukana lastensuojelun ammattilaisia, lastensuojelun yhteistyöverkostoja, kokemusasiantuntijoita ja asiakkaita.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Johanna Lehtola
Yhteyshenkilön organisaatio
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
johanna.lehtola@vasso.fi

Tekijä

Johanna Lehtola

Luotu

24.02.2022

Viimeksi muokattu

02.03.2022