Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke (2020–2022) osana lastensuojelun monialaista kehittämistä

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke kehitti lastensuojelun monialaista yhteistyötä Länsi-Suomen yhteistyöalueella. Hankkeen tavoitteena oli, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat parempaa tukea koulunkäyntiinsä sekä tarvitsemansa päihde- ja mielenterveyspalvelut. Hankkeessa vahvistettiin monialaista osaamista mm. tukemalla systeemistä työotetta alueella. Lisäksi tavoiteltiin lasten ja nuorten osallisuuden lisääntymistä. 

Hanke toteutettiin kaksikielisenä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke (2020–2022) osana lastensuojelun monialaista kehittämistä
Lyhyt kuvaus

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke kehitti lastensuojelun monialaista yhteistyötä Länsi-Suomen yhteistyöalueella. Hankkeen tavoitteena oli, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat parempaa tukea koulunkäyntiinsä sekä tarvitsemansa päihde- ja mielenterveyspalvelut. Hankkeessa vahvistettiin monialaista osaamista mm. tukemalla systeemistä työotetta alueella. Lisäksi tavoiteltiin lasten ja nuorten osallisuuden lisääntymistä. 

Hanke toteutettiin kaksikielisenä. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen kehittämistyötä toteutettiin koko Länsi-Suomen yhteistyöalueella sekä alueellisin painotuksin:  Pohjanmaalla lastensuojelun ja päihdepalveluiden yhdyspinta, Satakunnassa lastensuojelun, koulun ja varhaiskasvatuksen yhdyspinta ja Varsinais-Suomessa lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden yhdyspinta.  

Osa hankkeen kehittämistyöstä toteutui yhteistyöalueen laajuisena (esim. systeeminen työote, lasten ja nuorten osallisuus, päihdepalveluiden jalkautumisten pilotit).

Hankkeessa toteutettiin seuraavat kehittämiskokonaisuudet: 

Hankkeen kehittämistyötä on kuvattu myös THL:n julkaisussa "Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla" (2022). Julkaisu on luettavissa täällä.

Toimiaika

TOP-hanke oli yksi viidestä lastensuojelun kehittämishankkeesta, jotka käynnistyivät syksyllä 2020 STM:n rahoituksella. Lastensuojelun monialaisen kehittämisen hankkeiden tavoitteena oli parantaa yhteistyötä lastensuojelun yhdyspinnoilla. Laadukas ja lapsen oikeuksien toteutumista tukeva lastensuojelu edellyttää lapsen arjen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisten toimijoiden yhteistyötä. Valtionavustushankkeet olivat osa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman kokonaisuutta.

Lastensuojeluhankkeiden yhteisinä teemoina olivat mm. lastensuojelun systeemisen toimintamallin ja systeemisen ajattelu- ja lähestymistavan kehittäminen ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. 

TOP-hanke päättyi vuoden 2022 lopussa. 

Toimijat

TOP-hankkeen hallinnoija oli Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy ja sen osatoteuttajina toimivat: 

  • Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC)
  • Sosiaalialan osaamiskeskus Satakunnassa (Pikassos Oy)​

  • Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus (SONet BOTNIA)

  • Porin kaupunki, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö

  • VSSHP Turun yliopistollinen keskussairaala, ​psykiatrian toimialue​

  • Turun kaupunki

Kehittämistyössä oli mukana lastensuojelun ammattilaisia, lastensuojelun yhteistyöverkostoja, kokemusasiantuntijoita ja asiakkaita.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Johanna Lehtola
Yhteyshenkilön organisaatio
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
johanna.lehtola@vasso.fi

Tekijä

Johanna Lehtola

Luotu

24.02.2022

Viimeksi muokattu

21.02.2023