Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut Itä-Uudellamaalla

Itä-Uusimaa on asettanut hankkeelle neljä kärkeä; ikääntyneiden asiakasohjaus ja neuvonta, omaishoito, ikääntyneiden psykososiaaliset palvelut sekä kuntoutus. Hankkeessa painotetaan erityisesti 75 vuotta täyttäneiden ikäsegmenttiä. Kehitystoimintaa edistetään ikääntyneiden asiakasryhmä edellä, mutta on tärkeä huomioida, että näihin teemoihin linkittyy vahvasti myös muitakin asiakas- ja sidosryhmiä.

 Kokonaisuuden pääsivulle.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Omaishoito