Lyhyt kuvaus

Pilotoinnin tavoitteena on, että hankealueet ottavat käyttöönsä sosiaalihuoltolain mukaiset työikäisten asiakasasiakirjat (palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma).

Asiakirjoja käytetään osana sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmää. Asiakirjojen käyttö tukee suunnitelmallista ja monialaista sosiaalityötä.

Pilotoinnin avulla asiakastietojärjestelmiin kertyvää tietoa kootaan, analysoidaan ja raportoidaan osana sosiaalityötä ja sen kehittämistä (vaikuttavuuden arviointi). 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Siun sote
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä