Etunimi
Heidi
Sukunimi
Hartikainen
Organisaatio
Varkauden kaupunki

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Arviointi ja tiedonkeruu
Aikuissosiaalityö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Sosiaaliala
Sosiaalipalvelut
Osaaminen
Elinikäinen oppiminen

Toimintamalli
Sosiaaliala
Sosiaalihuolto
Tietojohtaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Työikäisten asiakassuunnitelmapilotti: asiakassuunnitelma-asiakirjat käyttöön, monialainen kirjaaminen ja vaikuttavuuden arviointi.
Kokonaisuus
Aihealueet
Aikuissosiaalityö