Etunimi
Heidi
Sukunimi
Hartikainen
Organisaatio
Pohjois-Savon hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Elintavat
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Pohjois-Savon hyvinvointialueen logo
Toimintamalli
Ikääntyminen
Omaishoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy
Kotona asuminen

Pohjois-Savon hyvinvointialueen logo
Toimintamalli
Ikääntyminen
Perhehoito
Ennaltaehkäisy
Kotona asuminen

Toimintamalli
Arviointi ja tiedonkeruu
Aikuissosiaalityö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Sosiaaliala
Sosiaalipalvelut
Osaaminen
Elinikäinen oppiminen

Toimintamalli
Sosiaaliala
Sosiaalihuolto
Tietojohtaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kaksi miestä kävelyllä. Kuvan alareunassa logot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU ja Suomen kestävän kasvun ohjelma.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Elintavat
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut

Työikäisten asiakassuunnitelmapilotti: asiakassuunnitelma-asiakirjat käyttöön, monialainen kirjaaminen ja vaikuttavuuden arviointi.
Kokonaisuus
Aihealueet
Aikuissosiaalityö